top of page

Belbin

Raporları

Belbin Rapor Örnekleri

Screen Shot 2017-04-19 at 14.48.48.png
Screen Shot 2020-01-07 at 17.07.40.png

Kişisel Değerlendirme ve 360 Raporu

 

 

Kişinin istenilen pozisyon için gerekli yetkinlikleri karşılayıp, karşılamadığını,  işe sağladığı katkı açısından kendi rolünü nasıl algıladığı ve 360 derece diğerlerinin onu nasıl gördüklerini değerlendiren bu metod, güçlü yönler ve gelişim alanlarına ilişkin kritik bulguları ortaya çıkarır.  Kişilerin gizli kalmış yeteneklerini veya fark etmedikleri kör noktalarını keşf etmelerine olanak tanıyarak ast-üst olarak nasıl çalıştıklarını, mevcut çalışma tarzlarının belirlenmesini sağlar. Bu raporlar adayların gelişim planlarının oluşturulmasında ve kendilerinden beklenen yetkinlikleri ne derece sergilediklerinin ölçümlenmesine olanak tanır.

 

Takım Raporu

 

  •  Bu rapor mevcut departmanın/iş kolunun/organizasyonun bir bütün olarak güçlü ve gelişim alanları ile organizasyon ve/veya departman kültürüne ilişkin önemli bulgulara ulaşılmasına olanak tanır.  ​

  • Kişilerin takım içerisinde öne çarpan özelliklerini belirleyerek en etkin şekilde çalışmak için hangi davranışları sergilemeleri gerektiğine dair tavsiyeler sunar;

 

İş Profili Raporu

 

Mevcut pozisyon için adaylardan beklenen davranışlar doğrultusunda Belbin İş Profili Raporu oluşturulur. Bu şekilde, mevcut pozisyonda yüksek performans sağlayacak adaylarda aranacak davranışsal kriterler belirlenir. 

 

İşe Uyum Raporu

 

Adayların kişisel raporlarına ek olarak, her adayın ilk başta tanımlanan pozisyon profiline ne derece uyum sağladığını belirleyen ve adayı havuzu içindeki sıralamasını saptayan raporlar elde edilir. Bu raporlar, işe alınacak adayların mevcut işe uygun olup, olmadığını nedenleriyle açıklar. Ayrıca adayların yöneticileri ile ne kadar uyumlu bir şekilde çalışacaklarına da ışık tutar. 

 

İş İlişkileri Raporu

Bu rapor kişilerin ast-yönetici-çalışma arkadaşı olarak birlikte nasıl çalışacaklarını ve davranış stillerinin birbirlerine olan uyumunu ölçer.  Beraber çalışan kişilerin arasında çatışmalar oluştuğunda bunların sebeplerine ışık tutar. Yönetici olarak göreve yeni atanacak bir kişinin astlarıyla nasıl çalışacağını olası kısıtları ve/veya uyumu gösterir.

bottom of page