Ölçme Değerlendirme Merkezi

Uygulamaları

Ölçme Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Organizasyonun gereksinimleri tam olarak karşılayan, özgün bir gelişim programı için temel ölçüm kriterleri ve içerik belirlenir. Katılımcılar çeşitli simulasyon egzersizleri ile

mevcut iş ortamlarının dışına çıkarak Ölçme Değerlendirme Merkezi uzman danışmanları tarafından yetkinlikler bazında değerlendirilir.

 

       Kullanılan alanlar:

 • İşe alım, seçme ve yerleştirme

 • Performans ve yetenek yönetimi

 • Çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirleme

 • Yüksek potansiyellerin belirlenmesi

 • Kariyer planlaması

 • Organizasyonel yedekleme

 • Yetkinlik geliştirme

 

Ölçme Değerlendirme Merkezi Uygulama Adımları

 

 

1 yd.png

Mevcut organizasyonun üst düzey yetkilileri ve İK departmanı yöneticileri ile yapılan toplantı sonrası Ölçme Değerlendirme Çalışmasına katilacak adaylardan beklenen davranış kriterleri doğrultusunda yetkinlikler belirlenir.

2 dasymo.png

Oluşturulan yetkinliklerin gerekliliklerine göre farklı gözlem araçları seçilir ve yetkinlik matriksi oluşturulur.

3.png

Uygulamalar şirketin talepleri doğrultusunda bireysel veya grup halinde farklı danışmanlarla yürütülür. Farklı danışmanların kişileri farklı araçlarda değerlendirerek objektifliğin sağlanması planlanır.

4 entegrasyon.png

Tüm değerlendirmeler tamamlandıktan sonra danışmanlar gün içerisindeki davranış gözlem ve kanıtlarını paylaşarak katılımcıları değerlendirerek, yetkinlikleri puanlar.

5 ödr.png

Değerlendirme merkezi uygulaması ve kullanılan Belbin davranış envanteri hakkındaki notlar ve gözlemler birleştirilerek bir rapor haline getirilir ve şirket yetkililerine sunulur.

6.png

Katılımcılara değerlendirme merkezi ve Belbin davranış envanteri sonuçları birlikte değerlendirilerek geribildirim seansları verilmesini ve gelişim planı oluşturulmasını kapsar. 

Merkezimizde Kullanılan Araçlar:

 

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat

 • Grup Egzersizi

 • Sunum Egzersizi

 • Rol Oyunu Egzersizi

 • Belbin Davranış Envanteri

 • Belbin Takım Envanteri

 • Belbin İş Profilleme Envanteri