top of page

Geçerlilik

Güvenirlilik

Geçerlilik-Güvenirlilik

Güvenirlilik ve Geçerliliğin Tanımı

 

Güvenirlilik ve geçerlilik psikometrik testleri değerlendirirken sıkça kullandığımız kavramları oluşturur. Güvenirlilik bir testin kendi içerisindeki tutarlılığını ölçer, geçerlilik ise ortaya çıkan sonuçların sağlamlığına odaklanır.

 

Davranış Kümeleri

İç tutarlılık test sorularının tekrarlandığı durumlarda en yüksek düzeye erişir. Ancak bu durum aynı zamanda testin genel odağının da daralmasına neden olabilir. Soruları tekrarlamak veya diğerleriyle benzer nitelikte yeni sorular oluşturmak yerine, e-interplace® (Belbin Kişisel Değerlendirme Envanterini yorumlayan yazılım) birbiriyle ilintili davranış kümelerini baz alarak sonuçları değerlendirir. 

Örneğin; İtici Güç kümesi zorlayıcı hedeflerden hoşlanan, rekabeti seven, başarı azmi yüksek, zorluklar karşısında dayanıklı ve düşüncelerini saklamadan açıkça paylaşan bir kimseye işaret eder. Ancak bu durum rekabetten hoşlanan herkesin düşüncelerini saklamadan açıkça paylaşacağı anlamına gelmeyebilir.

 

Geniş Resme Bakacak Olursak

 

Psikometrik testlerin büyük bir çoğunluğu kişinin kendisini değerlendirmesine dayanır. Ancak kişinin kendisine ilişkin değerlendirmeleri diğerlerinin gözlemlediği davranışlarla her zaman örtüşmeyebilir. e-interplace® yazılımının gücü geçerlilik kurgusuna dayanır. Bunu ölçümlerken de sonuçlara ulaşmak için farklı kaynaklardan toplanan verilere ihtiyacımız vardır. Sistemin çıktıları gözlemlenen davranışlar arasında sağlanan fikir birliğinin derecesine göre değerlendirmelerini oluşturur. Kişinin kendi değerlendirmesi ve diğerlerinin kişinin davranışlarına ilişkin algısı arasındaki ortaya çıkan farklar aksiyon almak adına bize yol gösterebilir. Geribildirim veren kişilerin belirli bir sayıda cevap vermesi beklenmediği için tüm benzerliklerin hesaplanması güç olabilir. Bunun nedeni zorunlu seçmeli şıklar elimine edildiğinde kişilerin gerçek düşüncelerini içeren cevapların daha kolay elde edilmesi ve daha değerli olmasıdır. Şunu aklınızda bulundurmayı ihmal etmeyin; kişisel ve gözlemci değerlendirmeleri her Takım Rolüne ilişkin birçok farklı sayıda davranışsal özellik içerir. Bu durum psikometrik testler için geçerli değildir. Psikometrik testlerde yanlızca kişilik özellikleri ölçümlenir. Herhangi bir Takım rolüne iyi bir örnek olmak için kişinin bu role ilişkin kümede pozitif özellikler göstermesi gerekir.

 

Belbin uygulamalarında geçerliliği artırmanın yolu "gözlemci değerlendirmelerini" kullanmaktır. önerilen en düşük gözlemci sayısı "4" tür, gözlemci sayısı arttıkça değerlendirmenin geçerliliği de hızlı bir şekilde artmaktadır.

 

Belbin geçerlilik-güvenirlilik raporunu indirmek için bu linke tıklayın.

 

 

bottom of page