top of page

Belbin Kazanan

Takımlar Eğitimleri

Belbin Kazanan Takımlar Eğitimleri

Organizasyondaki çalışanlarınızın bir departman olarak ve/veya proje takımı,

yönetim takımı, satış ve müşteri ekibi olarak birbirleri ile iş ortamının dışında etkileşime geçerek aidiyet bilincini ve çalışma verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaları içerir. 

 

Türkiye dahil dünyada 30'dan fazla ülkede, 22 farklı dilde uygulanan Belbin Takım Rolleri kuramı ile tasarlanan çeşitli atölye çalışmalarından oluşmuştur.

 

Amaç: Belirli bir hedef doğrultusunda bir araya gelmiş olan ekiplerin, başarıyı ancak bireylerin birbirlerine güven duyarak ve işbirliği yaparak elde edebileceklerini göstermek; tek başına değil bir bütünün parçası olarak hareket etmenin gücünü hissettirmek; uyumlu ve planlı çalışmanın başarıya en az ve en üst seviyedeki etkilerini gözlemletmek ve yaşatmaktır.

Geliştirilen Yetkinlikler:

İletişim ve İşbirliği

Takım Çalışması

Kurumsal Aidiyet ve Bağlılık

Liderlik ve Delegasyon

Çatışma Yönetimi

Başarı ve Sonuç Odaklılık

Kimler Katılabilir?

 

 • Kişilerarası iletişimi, işbirliğini ve ‘Biz’ bilincini geliştirmek isteyen şirket çalışanları

 • Takım/departman/kişisel performansı yükseltmek isteyen şirketler

 • Liderlik stillerini geliştirmek isteyen kişiler

 • Yeni bir strateji veya zorlu bir göreve getirilmiş daha önceden de birlikte çalışmış bir takım

 • Kendi aralarında ortak bir dili henüz oluşturamamış yeni bir takım

 • Organizasyon şemasında büyük değişiklerin olduğu veya re-organizasyon sürecinden geçen bir takım

 • Kişilerarasında çatışmaların yoğun olduğu problemli bir takım

 • Takım üyelerinin sıklıkla bir araya gelme fırsatının olmadığı farklı şehir veya ülkelerde

 • olan bir takım

 • Yüksek performansa sahip ve performansını daha da yükseltmek isteyen bir takım

 • Şirket/departman kültürünü ölçümlemek isteyen bir organizasyon

 

bottom of page