top of page

360°

Değerlendirme

  • Yetkinliklerin ve davranış göstergelerinin gelişim amaçlı değerlendirilmesi,

  • Gerçek deneyimlerden gelen geribildirim,

  • Kişilik envanterlerinden farklı olarak birebir gözlemlenebilir davranışa odaklanır,

  • Değerlendiriciler; kişinin kendisi, yöneticisi, aynı kademedeki iş arkadaşları, kişiye bağlı çalışanlar, müşteriler,

  • Kişinin sergilediği yetkinlikler, kişiden beklenen yetkinlikler ve davranışların sıklığı değerlendirilebilir,

  • Ast, üst ve çalışma arkadaşı olarak nasıl bir performans sergilediklerini gösterir,

  • Çalışma tarzını ve Liderlik stillerini gösterir,

  • En etkin olacağı iş alanları ve iş ortamlarına ilişkin ipucu verir,

  • Kişilere performanslarını yükseltmeleri ve potansiyellerinden en etkin şekilde yararlanmaları için gelişim planları oluşturur,

  • Web-tabanlı bir uygulamadır.

 

360 degerlendirmesi

Gözlemci Değerlendirmeleri Neden Önemlidir ?

Kendimizi nasıl gördüğümüz davranışlarımızın yarısını oluşturur.

Kişilerin kendileri ile ilgili algıları kısıtlı olabilir. Veya kendilerini oldukları gibi değil de olmak istedikleri gibi değerlendirme eğiliminde olabilirler. 

Kendi değerlendirmemizi doğrulamamızın en etkin yöntemi gözlemci değerlendirmeleri toplamaktır. 

Belbin raporu sonuçlarına göre farklı takım rollerindeki kişilerle çalışırken onlardan neleri beklemelisiniz ve neleri beklememelisiniz ? 

bottom of page