top of page

Belbin ve Yalın

6 Sigma

Süreçleri İyileştirirken Belbin ve Yalın 6 Sigma Beraber Nasıl Kullanılır?

Yalın 6 Sigma, boşa harcanan kaynakları ve hataları (gereksiz ve verimi azaltan her şeyi) yeniden düzenleyerek ve eleyerek süreçleri geliştirmek için tasarlanmış bir metodolojidir.

Birçok organizasyonda oldukça başarılı bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir: Xerox, Ford, Merill Lynch, Intel, GlaxoSmithKline ve Vodafone bunlardan bazılarıdır.

Proje takımlarının bir problemi belirlemeleri, problemin etkilerini ölçen yöntemler elde etmeleri ve verileri analiz ederek potansiyel uygulanabilir çözümler bulmalarını sağlar.

Geliştirmeler yapıldıktan sonra, sürecin devamlılığını korumak için tedbirler alınır

Bir çok yönden, Belbin ve Yalın 6 Sigma aynı felsefeyi paylaşır: işin her kademesine her türlü boşa harcanan zaman ve çabayı ortadan kaldırarak organizasyonların daha verimli hale gelmesini sağlamak. Yalın 6 Sigma temel olarak süreçlere odaklanırken, Belbin takım içindeki davranış göstergelerine bakar, ekibe ortak bir dil sunar ve iş yerinde insanlar arasındaki etkileşimi düzenlemeye odaklanır. İkisi birlikte, iş performansını tamamen değiştirebilecek oldukça etkin bir sistem oluşturur.

 

Boşa harcamanın belirlenmesi

Yalın 6 Sigma merodolojisinin en kritik kavramlarından bir tanesi de boşa harcanan zaman ve kaynakların belirlenmesidir.

 

Yalın Six Sigma boşa harcamayı şu şekilde açıklar:

“Gerekli olmayan adım ve eylemler"

bottom of page