Belbin ve

6 Sigma

Süreçleri İyileştirirken Belbin ve 6 Sigma Beraber Nasıl Kullanılır?

İş yerinde en fazla verimliliği sağlamak için işimize bağlı olmalıyız. Anlamlı ve önemli işler, sorumluluk alabilmemiz, işte iyileştirmeler yapabilmemiz ve süreçlerde yer alma özgürlüğümüzün olması, başarılarımız için takdir edilmek işe olan bağlılığımızı arttırır.

 

İnsanlar, stok ya da demirbaş gibi maddesel birer “kaynak” veya riski azaltmak için yönetilmesi gereken  yükümlülükler olarak düşünülmemelidirler.

 

 Çalışma hayatında birçok iş süreciyle etkileşim halindeyiz, bilgisayarlar ve makineler sadece belirli bir mantık çerçevesinde çalışırken biz sağduyumuzu kullanarak iyileştirmeler yapıyoruz ve yapılan işlere insani bir dokunuş katıyoruz. Bununla birlikte, “insan etkisinin” bir dezavantajı da var. İletişim eksiklikleri ve yanlış anlaşılmalar işleri yavaşlatabilir, çatışmalar süreci etkileyebilirler ayrıca insanların yaptığı hataların sonuçları büyük olabilir.

En verimli çalışanlar bile zaman zaman işleri yavaşlatabilirler, eğer bu verimlilik bürokrasisi fazla ve boşa zaman harcatan bir süreci dengelemek için kullanılıyorsa; süreç körü körüne takip edilmek yerine gözden geçirilip geliştirilseydi, verimli çalışan kişi acaba ne kadar daha fazla iş başarabilirdi?

Yalın 6 Sigma, boşa harcanan kaynakları ve hataları (gereksiz ve verimi azaltan her şeyi) yeniden düzenleyerek ve eleyerek süreçleri geliştirmek için tasarlanmış bir metodolojidir.

Birçok organizasyonda oldukça başarılı bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir: Xerox, Ford, Merill Lynch, Intel, GlaxoSmithKline ve Vodafone bunlardan bazılarıdır.

Proje takımlarının bir problemi belirlemeleri, problemin etkilerini ölçen yöntemler elde etmeleri ve verileri analiz ederek potansiyel uygulanabilir çözümler bulmalarını sağlar.

Geliştirmeler yapıldıktan sonra, sürecin devamlılığını korumak için tedbirler alınır

Bir çok yönden, Belbin ve Yalın 6 Sigma aynı felsefeyi paylaşır: işin her kademesine her türlü boşa harcanan zaman ve çabayı ortadan kaldırarak organizasyonların daha verimli hale gelmesini sağlamak. Yalın 6 Sigma temel olarak süreçlere odaklanırken, Belbin takım içindeki davranış göstergelerine bakar, ekibe ortak bir dil sunar ve iş yerinde insanlar arasındaki etkileşimi düzenlemeye odaklanır. İkisi birlikte, iş performansını tamamen değiştirebilecek oldukça etkin bir sistem oluşturur.

 

Boşa harcamanın belirlenmesi

Yalın 6 Sigma merodolojisinin en kritik kavramlarından bir tanesi de boşa harcanan zaman ve kaynakların belirlenmesidir.

 

Yalın Six Sigma boşa harcamayı şu şekilde açıklar:

“Gerekli olmayan adım ve eylemler"