top of page

Neden

Belbin?

 

 

 

 

 

 

 

Dünya’da 30’u aşkın, Türkiye’de ise 2009 yılından beri faaliyet gösteren Belbin Davranış Envanterleri ile ilgili önemli bilgileri sizin için derledik.

 • Belbin diğer envanterlerden farklı olarak, kişiliğin arka plandaki özelliklerinden ziyade iş yerindeki gözlemlenebilir davranışlara odaklanan bir envanteridir. Varsayımlarda bulunmaz. Kişinin iş ortamında somut olarak hangi davranışları sergilemeyi tercih ettiğine odaklanır. Bir başka deyişle kim olduğunuzdan ziyade somut olarak ne yaptığınızla ilgilenir. 

 • 1989 yılında Cambridge Üniversite'sinde 9 yıl süren çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sürekli kendini yenilemeye ve araştırmaya önem son derece önem verir. 

 • 2018 yılına gelene kadar 7 farklı günceleme geçirmiştir. 

 • Geçerlilik güvenirliliği uluslararası düzeyde kanıtlanmıştır.

 • Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede Belbin Takım Rolleri kuramı Üniversitelerin İşletme bölümlerinde bir ders olarak okutulur.

 • Dünyadaki  birçok envanterin kullandığı ekibin bir takım olarak iç dinamiklerine ilişkin davranış skalaları Belbin Takım Rolleri Teorisinden oluşturulmuştur. 

 • Mevcut işimizdeki başarıyı etkileyen en önemli faktörün deneyimin yanı sıra beraber çalıştığımız kişilere, şirket kültür ve değerlerine olan uyumumuz olduğunu vurgular.  

 • Belbin, bireyin potansiyelinden en güçlü şekilde nasıl faydalanılacağını, olası kısıtları, bir yönetici ve ast olarak çalışma tarzını ve kurum kültürüne olan uygunluğunu değerlendiren dünya üzerindeki en geçerli araçlardandır. 

 • Davranışın 9 ana boyutunu ve bu davranışların altındaki 36 alt boyutu ölçümler. 

 • 15 dakika içerisinde tamamlanır ve raporlar anında size mail yolu ile sistem tarafından iletilir.

 

 

 


      

 

 

 

 

 

 

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren, beraber çalıştığımız şirketlere Neden Belbin diye sorduk, cevaplarını sizin için derledik.
 

 1. Ekiplerimiz, Belbin sonrasında daha verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmaya başladı.  Müşterilerimizin %99’u bu konuya katılıyor.

 2. Takım/departman içerisindeki sürtüşmeler ve çatışmaları giderdik ve bu sayede verimli iş ilişkileri kurmaya başladık. Müşterilerimizin %97'si buna katılıyor.

 3. Yöneticiler doğru işi doğru kişiye delege etmeye başladı ve bu sayede motivasyon ve performans yükseldi. Müşterilerimizin %87’si bu konuya katılıyor.

 4. Kişisel farkındalık, karşılıklı güvene  ve anlayışa dayalı ilişkiler geliştirdik. Müşterilerimizin %99’u bu konuya katılıyor.

 5. Takımlar Belbin dilini öğrendikçe kendi davranış özelliklerini ve diğerleri üzerindeki etkisini görerek, birbirleriyle etkin bir şekilde iletişime geçmeye ve çalışmaya başladı.  Müşterilerimizin %90’ı bu konuya katılıyor.

 6. Belbin ile kişilerin organizasyona olan aidiyet ve bağlılık duygusu arttı. Müşterilerimizin%71'i buna katılıyor.

 

 

Kullanım Alanları 

Organizasyonunuzun içerisinde insanlarla çalıştığınız her alanda Belbin’i kullanabilirsiniz. Belbin kişilerin ve takımların birbirlerini doğru anlayarak ve en güçlü şekilde katkılarını göstermelerine olanak tanıyarak çalışmalarını sağlar.

 

Neden Belbin?

 

İşe Alım
 

 

360 Performans Değerlendirme
 

 

Ölçme Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları
 

 

Liderlik Gelişimi
 

 

Performans ve Yetenek Yönetimi
 

 

Değişim Yönetimi
 

 

Takım Performansı Değerlendirme ve Gelişimi
 

 

Çatışma Yönetimi
 


Koçluk

 

Kariyer Gelişimi: Kariyerine yeni başlayanlar ve kariyerinde değişiklik yapmak isteyenler
 

 

Dengeli Takımlar Oluşturmak: Genel Operasyonlar ve Proje Takımları


 

Takım Kültürü: Netleştirmek ve Geliştirmek
 

 

Takımı ve yeni katılan kişileri kaynaştırma
 

 

Yeni bir stratejiyi projeyi hayata geçirmek
 

 

Yeni bir yöneticinin takımı ile kaynaşmasını sağlamak
 

bottom of page