top of page

Belbin profilleri, takım oyunları ve egzersizleri işe alımlarda ve şirket içerisindeki terfilerde sıklıkla kullanan araçlar arasındadır.

 

İşe alım mülakatlarında en çok adayın CV’sine, daha önceki deneyimlerine, sertifikalarına, okuduğu okula ve bölüme bakarak adayla ilgili bilgi almaya çalışırız. Tüm bunlar adayın mevcut işin gereklilikleri için uygun olup olmadığını bize gösterir. Ancak kişinin şirketinize, bulunduğu departmana ve beraber çalışacağı insanlara uyum sağlayıp, sağlamayacağı ile ilgili bize bilgi vermez.

 

Bir kişinin herhangi bir işte başarılı olabilmesi için sırf o pozisyonun gerektirdiği deneyim ve bilgiye sahip olması yetmez. Beraber çalıştığı insanlarla anlaşabilmesi, şirketin ve bulunduğu departmanın kültürüne uyum sağlayabilmesi gerekir. Mevcut işe olan yeterliliği kanıtlanmış kişilerin Belbin ile mevcut işe olan uygunluğunu ölçümleriz. 

 

 

İşe Alımlarda Sizinle Nasıl Çalışırız?

YETERLİLİK

 

İşe Giriş Kriterleri

 

Kalifikasyonlar

 

Deneyim

 

Referanslar

 

Mülakat Sonuçları

UYGUNLUK

 

Performans Kriterleri

 

Yetenek

 

Çok Fonksiyonluluk

 

Ölçme Değerlendirme Sonuçları

 

Birlikte Çalışacağı Kişilerle Rol Uyumu

İşe Alım Uygulamaları

Kişinin mevcut pozisyonuna ve beraber çalışacağı kişilere olan uyumunu ölçümlemek, kişisel çalışma stilini belirleyerek ne tarz bir işe yerleştirilmesi gerektiğine karar vermek için aşağıdaki araçlardan yararlanırız;

 

  • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar

  • Belbin Kişisel Değerlendirme Envanteri

  • Belbin İş Profilleme ve Kişi-İş Uyumu Envanteri

  • Belbin Yönetici-Ast Uyumu Değerlendirmesi

1. Adayla ilgili bilgi toplarız:

Belbin Kişisel Davranış Envanterinin gelişim ipuçları, karakter analizi ve çalışma stilleri sayfası kişinin çalışmak istediği ortam ve pozisyonla ilgili İK uzmanına bilgi verir.

 

2. Adayın beraber çalışacağı departmana/takıma/kişilere nasıl uyum sağlayacağını ölçeriz:

Belbin Takım raporu mevcut takımınızın güçlü ve gelişim özelliklerini belirleyerek, yeni alacağınız adaydan sizin eksik olan yönlerinizi doldurmasını bekler. Ayrıca adayın beraber çalışacağı yönetici ve iş arakadaşlarıyla da birebir uyumunu ölçer.

 

3. Adayın mevcut pozisyona olan uyumunu ölçeriz:

Belbin İş Profilleme Envanterleri yeni açılan pozisyonlar veya hali hazırdaki pozisyonlarınızdan hangi davranış özelliklerini beklediğinizi ve önceliklerinizi ortaya çıkarır. Sonrasında mevcut pozisyon ile kişinin uyumunu ölçümler. İşe alım ve terfilerde kullanılır.

 

 

bottom of page