Online Ölçme ve Değerlendirme Merkezi

İşe alımlara ve şirket içi terfilere yönelik Online Değerlendirme Merkezi çalışmalarımızda kişilerin yetkinliklerini değerlendirirken hem şirket dışından danışmanlar olarak adayları değerlendiririz, hem de Belbin 360 davranış envanteri ve İş Profili envanteri ile adayların beraber çalıştıkları kişilerin değerlendirmelerini de alır ve mevcut pozisyonun gerekliliklerini ve adayın uygunluğunu belirleriz.  Böylece kişinin hem farklı ortamlarda hem de kendi çalışma ortamında gösterdiği davranışları belirleriz. 

Kullanılan araçlar:

Yetkinliklere Dayalı Mülakat

Rol Oyunu Egzersizi

Analiz Sunum Egzersizi

Grup Egzersizi

Belbin 360 Davranış Envanteri

Belbin Pozisyon/Yetkinlik Profili Envanteri

belbin logolar.jpg