top of page

Online Değerlendirme Merkezi

Online Değerlendirme Merkezi çalışmalarımızda kişilerin yetkinliklerini değerlendirirken hem şirket dışından danışmanlar olarak adayları değerlendiririz, hem de Belbin 360 davranış envanteri ile kişilerin beraber çalıştıkları kişilerden de gözlemci verileri toplarız. Böylece kişinin hem farklı ortamlarda hem de kendi çalışma ortamında gösterdiği davranış ve yetkinlikleri belirleriz. Gelişim önerilerini oluştururken tüm bu verileri birleştirerek bir rapor haline getiririz, aday ve yöneticisine geri bildirim veririz. 

Kullanılan araçlar:

Yetkinliklere Dayalı Mülakat

Rol Oyunu Egzersizi

Analiz Sunum Egzersizi

Grup Egzersizi

Belbin 360 Davranış Envanteri

Belbin Pozisyon/Yetkinlik Profili Envanteri

belbin logolar.jpg
bottom of page