top of page

İş ve Ücret 

Değerlendirme

Sistemleri

İş ve Ücret Değerlendirme Sistemleri

İş ve ücret değerleme sistemleri performans yönetiminin etkin ve adil ve bir şekilde yürütülmesi için İK için önemli olan temel taşlardan bir tanesidir. 

 

       Hizmetlerimiz

  • Pozisyon kademelerinin belirlenmesi,

  • İş ünvanları ve pozisyonlarının bütünlük sağlayacak şekilde belirlenerek yeniden tanımlanması,

  • Fonksiyonlar ve hiyerarşi kademelerine göre pozisyonların dağılımını belirleyen ‘grading’ sisteminin hazırlanması,

  • Mevcut işlerin, iş sınıflarına yerleştirilmesini takiben, her bir iş sınıfı için alt ve üst ücret sınırlarının belirlenmesini kapsamaktadır.

bottom of page