top of page

Belbin

Get Set

667-GetSet-logo-WEB.jpg

Belbin Get Set Kariyer Gelişim Envanteri lise, üniversite ve ilk işlerine başlama hazırlığında olan genç kişiler için tasarlanmış olan bir Belbin profilidir. Öğrencilere, eğitim hayatlarında ve daha sonra da iş dünyasında yardımcı olabilecek oldukça etkin bir sistemdir. Öğrencilerin kişisel farkındalıklarını artırmayı ve akademik hayatlarının herhangi bir aşamasında, onlara atacakları bir sonraki adımda karar vermelerine destek olmayı amaçlar. Bu envanter ile öğrencilerin kendi yeteneklerini nasıl gördüğü, kişisel değerlendirmeye ek olarak toplanan gözlemci değerlendirmeleri ile de karşısındaki kişilere (öğretmen, veli, arkadaş) nasıl bir imaj yansıttıkları belirlenir. Raporlara ek olarak Mesleki Seçim Rehberi ile kişisel değerlendirme ve gözlemci değerlendirmelerine göre kişilere uygun meslek grupları belirlenir.

Kullanılan araçlar;

 

  • Getset Kariyer Gelişim Envanteri: Öğrencilerin bir takım içerisinde sergilemeyi tercih ettikleri davranış tercihlerini, en güçlü kişisel katkılarını, geliştirmeleri gereken yönlerini ve tavsiyeleri içeren bu envanter gözlemci değerlendirmeleri ile de öğrencilerin karşısındaki kişilere yansıttığı imajı gösterir.

 

  • Mesleki Seçim Rehberi: Getset envanter sonuçlarına göre öğrencilere uygun meslek gruplarının belirlenmesinde kullanılır.

 

  • Getset Takım Raporu: Öğrencilerin bireysel raporlarının birleştirilmesinden oluşan takım raporları, öğrencilerin bir sınıf olarak ortak davranış özelliklerine, güçlü ve gelişim alanlarına, okul kültürünü oluşturan temel değer taşlarına dikkat çeker.

 

Get Set’in diğer envanterlerden en büyük farkı nedir ?

 

Getset yanlızca öğrencinin kişisel değerlendirmesine bakmaz. Öğrenciyi yakından tanıyan (öğretmen, veli, arkadaş vb.) kişilerden oluşan bir gruba da öğrencinin davranış özelliklerini sorar. Böylece öğrenciyle ilgili 360 derece değerlendirme yaparak,  karşındaki kişilere kendisini nasıl yansıttığını belirler ve aradaki farklılıkları ortaya çıkarır. 

 

Get Set kariyer tahmini yapar mı?

 

Get Set, öğrencilerin gösterdiği davranış tercihlerinden ve beraber iletişim halinde oldukları kişilere yansıttıkları imajdan yola çıkarak hangi mesleklerin onlara uygun olduğunu belirler.  Bunun yanı sıra öğrencilere, hangi tarz işlerin kendilerine daha uygun olacağı konusunda karar verebilmeleri için kişisel farkındalıklarını yükseltmeyi amaçlar.

Birçok öğrenci, okul hayatlarında aldıkları notlara göre üniversitede hangi bölümü tercih etmeleri konusunda yönlendirilmektedir. Oysa öğrencilerin hangi derslerden daha yüksek not almış olduklarına yönelik ortaya çıkan bilgiler, hangi işe daha uygun oldukları konusunda yeterli bilgi vermez. Get Set, kişilerin ilgi ve belirli alanlara yönelik geliştirdikleri yeterliliklerin zaman içerisinde değişebileceğini savunur. Her bireyin potansiyel kuvvetli alanlarını ortaya çıkarmayı ve bunları eğitim dünyasının çeşitli zorluklarının ötesindeki unsurlarla ilişkilendirmeyi amaçlar. Belbin Takım Rolleri, öğrencilere kendi kuvvetli ve gelişim alanlarıyla ilgili konuşabilecekleri ortak bir dil oluşturur. Bu dil, notlardan veya yeterliliklerden bağımsız olarak farklı yetenek ve davranışları gösterdiğinden dolayı, oldukça değerlidir.

 

Hangi yaşlar için uygundur?

 

Get Set 14-23 yaş arasındaki herkese öneriler verebilir. İş hayatında karşılaşılan deneyimleri içermediğinden, lise ve üniversite öğrencileri veya ilk işini arayan yeni mezunlar için uygun bir araçtır.

 

Nasıl uygulanır?

 

İlk önce öğrencilerden, daha önceden karşılaşmış oldukları bazı durumlarda gösterdikleri davranışlarla ilgili soruları yanıtladıkları bir envanter doldurmaları istenir. Buna ek olarak aile üyeleri, arkadaş veya öğretmenlerinden oluşan kişilere de kendilerine ilişkin gözlemci formu doldurtabilirler. Bu bilgi, Takım Rolleri profillerinin geçerliliğini daha da artırır.

Get Set, Henley Management College’da 9 yıl süren araştırma sonucu oluşturulmuş olan orijinal Belbin Takım Rollerini temel alır. Bu roller şu anda tüm dünyada binlerce şirket tarafından kullanılmaktadır. 

 

 

 

bottom of page