top of page

Belbin Nasıl

Ortaya Çıktı?

Belbin Nasıl Ortaya Çıktı?

Bazı takımların neden sorunsuz bir şekilde çalıştığını bazılarının ise neden kendi

içlerindeki çatışmadan dolayı yüksek potansiyele sahip kişilere sahip olsa da bir türlü

istenilen başarıyı elde edemediğini deneyimlediniz mi ? İşler istenildiği gibi gitmediği

takdirde bu durumun gerçekleştirilmesi gereken proje ve bu iş ile uğraşan kişiler üzerinde

şüphesiz büyük etkisi vardır.

 

1970'li yıllarda Dr. Meredith Belbin ve araştırma ekibi Henley Management College'de

oluşturulan yönetim takımlarını gözlemleyerek bu takımlar arasındaki farklılıkların nerden ve nasıl kaynaklandığını bulmaya çalıştılar. Buradaki amaç takım içerisindeki dinamikleri kontrol ederek oluşabilecek problemleri önceden farkına varıp bunları önlemeye çalışmaktı.

 

 

9 seneye yayılan bir süre içerisinde uluslararası bir çerçevede farklı yönetim takımları gözlemlendi. Her katılımcı bir dizi psikometrik testlerden geçtikten sonra kişilik ve davranışın takımlar üzerindeki etkileri doğru bir şekilde ölçümlendi. Bu çalışmalar esnasında kişilerin ana karakter özellikleri, zihinsel çalışma tarzları ve davranışsal özellikleri değerlendirildi.

 

Araştırma ilerledikçe takım içindeki başarı ve başarısızlık arasındaki farkın yüksek bir zekaya veya deneyime sahip olmaktan değil, daha ziyade ortaya koyduğumuz davranışlar üzerine kurulu olduğu anlaşıldı.

 

Araştırma ekibi birbirinden farklı davranış kümelerini inceleyerek bunların takıma olan farklı katkılarından yola çıkarak Takım Rollerini oluşturdu.

 

Dr. Meredith Belbin takım rollerini şu şekilde açıklar;

"Takım içerisindeki davranışsal tutumlarımızı, takıma sağladığımız katkıyı ve diğerleriyle  ilişki kurma eğilimimizi tanımlar." 

 

Farklı kişiler farklı Takım Rollerini değişen ölçülerde sergilerler. Takım rollerine göz atacak olursak;

 

 

 

Hareket odaklı roller - İtici Güç, Uygulamacı, ve Mükemmeliyetçi

İnsan odaklı roller - Orkestra Şefi, Takım Oyuncusu ve Girişken

Düşünce odaklı roller - Mucit, Analist ve Uzman

Her takım rolünün belirleyici güçlü yönleri ve muhtemel gelişim alanları ve herbirinin takıma önemli bir katkısı vardır. Mevcut işiniz sizde bulunmayan bir takım rolüne sahip olmanızı gerektiriyorsa önerimiz sizin takıma olan katkınızı/ takım rolünüzü tamamlayan kişilerle birlikte çalışmanızdır. Kişilerin  birden fazla tercih ettiği takım rolü olduğu için 4 kişilik bir takım kolaylıkla Belbin takım

Rollerindeki tüm 9 rolü temsil edebilir.

 

Özünde baktığımızda Belbin'in amacı kişisel farklılıkları en doğru şekilde değerlendirmektir. Hepimizin takıma sağlayacağı katkı kendine özgü ve değerlidir. Önemli olan bunu ortaya çıkararak potansiyelimizden en etkin şekilde yararlanabilmektir.

 

Belbin Takım Rolleri Envanterini nasıl doldurabilirim ?

Belbin Associates tarafından tasarlanan e-interplace programı kişilerin kendilerini değerlendirmesi ve gözlemcilerin kişileri değerlendirme verilerinin web üzerinden oluşturulmasına olanak tanır. Kendi Değerlendirmenizi içeren Kişisel Değerlendirme

Envanterini doldurmak ortalama 15 dakikanızı alır. Bu envanter hem online hem de arzuya göre kağıt kalemle doldurulabilir. Online olarak doldurduğunuz envanter raporunuz 5 dakika içerisinde sistememizde değerlendirilerek size yollanır. Elde edilen veriler sonucunda  kişilerin takım içerisindeki davranışlarına ilişkin hem bireysel hem de içinde bulundukları akımı göz önünde bulunduran raporlar oluşturulur. İsteğe göre Belbin sertifikalı danışmanlarımız elde edilen profillerden kişilere ve yöneticilerine bireysel geribildirim verir.

 

Hangi role uygunum ?

Belbin® kişisel değerlendirme envanterini tamamladıktan sonra diğer raporların yanında Takım Rolleri tercihlerinizi göreceksiniz. çok az insan yanlızca bir takım rolüne ilişkin karakter özellikleri sergiler. Birçok kişinin durumun gereklilikleri ölçüsünde benimsediği

veya sakındığı 3 veya 4 adet öncelikli olarak eğiliminin olduğu takım rolü vardır.

 

Takım rolleri değişmez mi ? 

Belbin® Takım Rolleri bireyler ve takımlar arasındaki kişilerin kendilerini daha fazla tanımalarına olanak sağlar. Takım rolleri mevcut davranış modelini gösterir. Davranışınızın  o anki resmini çeker. Davranışlarınızı yeni bir işe girmek, terfi etmek veya iş dışındaki

farklı etkenler belirlediği için tercihleriniz her zaman aynı olmayabilir. Bu değişimleri anlayabilmeniz için Belbin® takım rolleri envanterini kariyeriniz boyunca farklı zamanlarında tekrarlamalısınız.

 

“En önemli şey kendinizi tanımaktır, sonrası zaten açık ve nettir"

Meredith Belbin

bottom of page