Danışmanlarımız

Deniz

Dinç

Kurucu

Deniz Dinç, 1978 İstanbul doğumludur. St. Georg Avusturya Lisesi ve Boston Üniversitesi Ekonomi ve Psikoloji bölümlerinden mezun oldu. İş hayatına 2001 yılında Tiglon/Warner Bros Türkiye firmasında pazarlama departmanında başladı. 2002-2005 yılları arasında kariyerine tekstil sektöründe ürün yönetimi alanında devam etti. 2005 yılında Saville & Holdsworth Limited-SHL Türkiye’de çalışmaya başlayarak İnsan Kaynakları alanına kaydı. SHL Turkiye bünyesinde çok uluslu ve türk şirketlerine ölçme değerlendirme merkezi çalışmaları ve performans yönetimi alanlarında hizmet verdi. Yüzlerce farklı üst ve orta düzey yöneticiye gelişim amaçlı kişilik envanteri ve ölçme değerlendirme ve geliştirme merkezi uygulamaları yaptı, kişiye özel geribildirim seansları verdi. 

Ölçme-değerlendirme merkezi teknikleri, psikometrik araçların uygulanması, yetkinlik bazlı ölçme-değerlendirme teknikleri ve yetkinlik bazlı mülakatlar konularında sertifika programlarını tamamladı. 2008-2013 yılları arasında Corio Türkiye Gayrımenkul firmasına İnsan Kaynakları konusunda tüm süreçlerde danışmanlık ve koçluk desteği vermiştir. 2013 yılından beri Oyak Çimento Grubu ile çalışmakta ve İK süreçlerinde danışmanlık desteği vermektedir.  Belbin Takım Rolleri Akreditasyon Eğitimlerinin Türkiye'deki tek yetkili eğitmenidir. 2009 yılından beri Belbin araçlarının Türkiye’deki uygulamalarını gerçekleştirerek, Belbin Türkiye Temsilciliğini yapmaktadır.

 

Başlıca uzmanlık alanları olarak; Belbin Takım Eğitimleri, Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Çalışmaları, Performans ve Yetenek Yönetimi, Performans Temelli Hedef Belirleme sistemleri, Yetkinlik Belirleme Çalışmaları, Profesyonel Koçluk, Takım Koçluğu, Yetkinlik Bazlı Mülakatlar, Seçme ve Yerleştirme Hizmetlerini sayabiliriz.

 

Behavioral Coaching Institute tarafından verilen ve Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından tanınan “Master Coach” ve Erickson College ‘The Art of Science of Coaching’ ve Organizational and Relationship Systems Coaching Fundamentals, Gestalt Center for Coaching tarafından verilen "Presence and the Use of Self" sertifikalarına ve Transaksiyonel Analiz 101 sertifikasına sahiptir.

Aysu Yarkın

Danışman

Aysu Yarkın, 1997 İstanbul doğumludur. 2016 yılında İstek Belde Anadolu Lisesinden mezun oldu.

2020 senesinde Acıbadem Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde lisansını tamamladı.

2016 yılından bu yana birçok yerde staj yaparak kendini geliştirdi.

Bir dönem Acıbadem Üniversitesi Tanıtım Koordinatörlüğünde çalışarak okulunun tanıtılmasına destek sağladı.

Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’nde ergen ve yetişkinlere yönelik gözlem ve danışmanlık yapma fırsatı yakaladı.

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nda suça sürüklenmiş çocuklarla birlikte çalışarak vakıf deneyimine

sahip oldu. Kurumumuzda stajyer olarak başlayarak, bir danışman konumuna geldi. Bununla birlikte çeşitli test ve

teknik uygulayıcı sertifikalara sahiptir. Lise hayatında okulunu müzik yarışmalarında temsil etmiştir. Gönüllü olarak

mor çatı üyesidir. Aynı zamanda travma ve affet konusunda kendisini bilinçlendirmek istediği için Travma

Ve Afet Ruh Sağlığı Araştırma Derneği üyesidir.

 Ayşe Sevencan

 Danışman

Zeynep

Çetrez

Danışman

1979 İstanbul doğumludur. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında North Carolina üniversitesinde aynı alanda yüksek lisansının tamamlamıştır. Akademik hayatına Türkiye’ de devam etme kararı alarak 2004 yılında  Yeditepe Üniversitesinde çalışmaya başlamış ve 2011 yılına kadar devam etmiştir. Doktora tezi Beşeri Sermaye’nin Ekonomik büyüme üzerine etkisi üzerinedir. Eğitim, Beşeri Sermaye, ekonomik büyüme, işgücü ekonomisi üzerine çalışmalar yapmıştır. Yeditepe Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak, İktisat ve İşletme öğrencileri için İstatistik, Mikroiktisat, Maliye, İktisada giriş dersleri vermiştir. Özel sektörde, AVM işletmeciliği ve varlık yönetimi CRM uygulamaları, organizasyon yapılarının oluşturulması, standardizasyon, kalite politikaları ve belgelendirme konusunda deneyime sahiptir. Halen üniversitelerde lisans ve yüksek lisans seviyesinde sayısal yöntemler alanında ders vermektedir. Ayşe, 2014 yılından beri Sierra Danışmanlık bünyesinde Belbin oyunları ile eğitimler, verimlilik analizi ve eğitimleri, işyükü analizleri, standardizasyon eğitimleri vermektedir.

Zeynep Çetrez 1995 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden lisans derecesini aldı. İş hayatına 2000 yılında ilaç sektöründe Bayer Türk’te İnsan Kaynakları bölümünde başladı. 3 sene boyunca eğitim-gelişim ve performans yönetimi alanlarında çalıştı. 2003 yılında The Shell Company of Turkey’de bu alanlara ek olarak işe alım, yetenek yönetimi ve yetkinlik modelleme konularında çalıştı. The Shell Company of Turkey ile Türk Petrol şirketlerinin birleşmesi sırasında görev aldı ve uzmanlıklarının yanısıra birkaç birimin insan kaynakları yönetiminin de sorumluluğunu yürüttü. 2007’de kariyerine bir ara vererek Sabancı Üniversitesi’nde burslu olarak tarih yüksek lisansı yaptı ve 2011’de ise Rice Üniversitesi’nde sanat tarihi yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılından beri kurumsal İnsan Kaynakları tecrübesini danışmanlık alanı ile birleştirerek çalışmalarını Sierra Danışmanlık bünyesinde sürdürmektedir. Gelişim koçluğu, deneyimli işe alım teknikleri, ölçme değerlendirme merkezi çalışmaları alanlarında sertifikaları vardır.

Duygu

Kadıoğlu

Danışman

Duygu Kadıoğlu, 1983 İstanbul doğumludur. 2005 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2005 yılında Erte Anaokulu’nda Sorumlu Müdür ve Psikolog olarak başladı. 2006-2008 yılları arasında kariyerine Saville & Holdsworth Limited-SHL Türkiye’de İnsan Kaynakları Danışmanlığı alanında devam etti. SHL Turkiye bünyesinde çok uluslu ve türk şirketlerine ölçme değerlendirme merkezi çalışmaları, test-envanter çalışmaları, 360 derece uygulamaları, yetkinlik modelleme çalışmaları, performans ve iş yönetimi alanlarında hizmet verdi. Yüzlerce farklı üst ve orta düzey yöneticilere gelişim amaçlı kişilik envanteri, 360 derece uygulamaları ve ölçme değerlendirme ve geliştirme merkezi uygulamalarına dair kişiye özel geribildirim seansları verdi. SHL bünyesinde ölçme-değerlendirme merkezi teknikleri, psikometrik araçların uygulanması, yetkinlik bazlı ölçme-değerlendirme teknikleri ve yetkinlik bazlı mülakatlar konularında sertifika programlarını tamamladı. 2008-2010 yılları arasında Londra’da yaşadı, bu yıllar içerisinde dil eğitimi sertifika programlarına ve Birkbeck University of London tarafından verilen Uygulamalı Psikoloji eğitim programına katıldı. 2010 yılında İnsan Kaynakları Danışmanlığı alanına PBE-Cubiks Turkiye’de devam etti. 

 2011-2013 yılları arasında Universal Çamlıca Hastanesi’nde psikiyatri servisi ve onkoloji bölümünde psikolog olarak görev yaptı. Klinik alanda eğitim ve çalışmalarını sürdürürken eş zamanlı olarak İnsan Kaynakları Danışmanlığı alanında ki çalışmalarına devam etti. 2012 yılından itibaren Sierra İK ve Yönetim Danışmanlığı şirketi bünyesinde çalışmakta, insan kaynakları danışmanlığı alanındaki tüm süreçlerde destek vermektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine ve 2013 yılı itibari ile Eczacıbaşı bünyesinde MS hastalarına yönelik psikolojik danışmanlık hizmetine devam etmektedir.

 

 

Deniz Güzel

Danışman

 

Deniz Güzel 1987 İstanbul doğumlu olup, İşletme ve Dış Ticaret Bölüm mezunudur.  İş hayatına C-Media Production şirketinde Kurumsal İletişim Uzmanı olarak başlamıştır. Çok sayıda üst ve orta düzey kurumsal şirketle anlaşma yaparak şirket bünyesine yeni müşterilerin kazanılmasını sağlanmıştır. Ayrıca Televizyon Programları için Ana Sponsor, Sanal ve Bant reklamları için ilgili firmalarla anlaşmaların sağlanması alanlarında görev yapmıştır.

2009-2014 yılları arasında kariyerine Memorial Health Group bünyesinde Hasta İlişkileri sonrasında Kurumsal Pazarlama bölümünde kariyerine devam etmiştir. Bu süre içerisinde Hasta İlişkileri Uzmanı olarak hasta ve ziyaretçilerin sorun ve isteklerini çözüme kavuşturma, hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlama, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve süreçleri iyileştirmek alanlarında faaliyetler yürütmüş, daha sonra Kurumsal Pazarlama departmanında, yüzlerce farklı üst düzey şirketlerle çalışarak anlaşmaların sağlanması, kurumsal bazlı iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması, sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, yeni hastane açılış süreçlerinde tanıtıcı faaliyetlerinin ve projelerin hayat geçirilmesi ve kurum içi eğitimlerin düzenlenmesi alanlarında hizmet vermiştir.

Kariyer hayatının yanısıra LÖSEV, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve KAÇUV gibi sivil toplum kuruluşlarına katılarak gönüllü çalışmalarına devam etmektedir.

2014 yılından beri Sierra İK ve Yönetim Danışmanlığı şirketi bünyesinde eğitim ve gelişim merkezi uygulamalarında danışmanlık desteği vermektedir.