top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Belbin ile Çevik Takımlar Nasıl Oluştururuz ?

Güncelleme tarihi: 9 May 2023
Belbin Takım Rolleri, çevik takımları oluşturmakta ve performansını yükseltmekte oldukça etkin bir araçtır.


Çeviklik, farklı görevlere sahip ekipleri güçlendirerek, zorlu ortamlarda bir araya gelmelerini, kendi kendilerini yönetebilmelerini ve karmaşık ve kompleks ürünler ortaya çıkarmalarını sağlar. Bunun yanı sıra, çalışan bağlılığını artırır, bir ürünü pazara sürmek için harcanan süreyi azaltır ve müşteri memnuniyetinin yükselmesini sağlar.


Çeviklik felsefesi, çalışma ortamınızdaki belirsizlikleri belirlemek ve bunlara hızlı bir şekilde nasıl uyum sağlayacağınızı ortaya çıkarmakla ilgilidir. Bir plana katı bir şekilde bağlı kalmak yerine, süreçten çok insanlara öncelik verme ve değişime etkin bir şekilde yanıt verme ilkesi ile hareket eder. Ancak elbette, farklı görevlere sahip ekiplerde hızlı bir şekilde çalışmak büyük bir sorun teşkil edebilir.Çevik Takımlar Oluştururken Davranış Özellikleri Neden Önemlidir ?


Çevik takımlar arasında fonksiyonel roller daha az belirgindir, bu nedenle ekip üyeleri ürün geliştirmeden test aşamasına ve ötesine kadar bir projenin birçok farklı aşamasına katılabilir.


Buradaki önemli nokta ekip üyelerinin inisiyatif almasına izin vermek için rollerin açık ama aynı zamanda esnek olmasıdır.


Çevik bir ekip oluştururken, proje boyunca ekibin ihtiyaçlarını anlamak ve öngörmek ve bireyleri başarıya hazırlamak için davranışsal rolleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir.


Örneğin, bir ürünü test ederken, sistemli ve planlı bir şekilde çalışacak Belbin dilinde UYGULAMACI davranışına sahip bir kimse proje boyunca ortaya çıkan bulguları belgeleyerek, sürecin verimli bir şekilde işlemesini sağlayacaktır.


MÜKEMMELİYETÇİ davranışına sahip kimseler, hataları bulma ve ince ayrıntılara odaklanma eğilimindeyken, GİRİŞKEN davranışına sahip kimseler güncel trendleri takip ederek, projeye yenilikler getirmeye çalışacaklardır.


Kişilerin davranış özelliklerini doğru bir şekilde tespit ederek bu farklılıkları önceden tahmin etmek ve iş dağılımını bu doğrultuda yapmak, projenin ilerleyen aşamalarında istenmeyen sürprizlerle daha az karşılaşılmasına neden olacaktır. Aynı zamanda ekip üyeleri herkesin ekibe olan farklı katkısının değerini takdir edebilecektir.


Çevik ekiplerin büyüklüğü


Çevik ekipler genellikle geleneksel çalışan ekiplerden daha küçük sayıya sahiptir. Bu durum da gruptan ziyade takım davranışlarının söz konusu olduğu anlamına gelir. Çeviklik metodolojisi, ikili gruplar halinde çalışmanın değerini benimser.


İkili çalışacak ekipleri oluştururken birbirlerinin gelişim alanlarını güçlü yönleri ile tamamlayacak farklı davranış özelliklerine sahip kişileri bir araya getirmek önemli olacaktır. Ancak kişilerin ortak sergilediği davranışların olması da önemlidir. Belbin Kişilerarası İş İlişkisi Raporları, iki kişi arasındaki davranışsal benzerlikler ve farklılıklar hakkında derinlemesine bir analiz sunarak kişilerin hangi alanlarda uyumlu bir şekilde çalışacaklarını ve potansiyel sorun alanlarını gösterir.Çevik Takımlarda Bulunması Gereken Önemli Özellikler1. Adaptasyon


Çevik süreç değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamak adına tasarlanmıştır. Birkaç aylık bir süreç içerisinde pazar dinamikleri için uygun olmayacak uzun vadeli bir kampanya yürütmek muhtemelen gelir kaybına ve önemli ölçüde hayal kırıklığına neden olacaktır.
2. Şeffaflık ve güven


Özellikle uzaktan çalışma ortamlarında şeffaflık ve güven oluşturmak ve sürdürmek önemli olacaktır. Sürekli koçluk ve geri bildirimlerle, çevik takımların etkin sonuçlara ulaştığı bir "dinleme kültürü" yaratmak başarıyı sağlayabilir.


Belbin Takım Rolleri raporları hem bireylerin hem de takımın davranışlarına ilişkin bilimsel metodlara dayalı bir geri bildirim metodu oluşturur. Gözlemci değerlendirmeleri ile de kişilerin birbirleri ile ilgili görüşlerini alır.
3. Hızlı bir şekilde başarısızlığa ulaşmak


Çevikliğin temel ilkelerinden biri, ekiplerin başarısız olma konusunda kendilerini güvende hissetmeleri ve hızlı bir şekilde başarısızlığa ulaşıp, hatalarından öğrenerek yollarına devam etmeleridir. Bu durum, başarısızlıkların kabul edilmesinin yanı sıra, öğrenme sürecinin bir parçası olarak kutlandığı bir ortamı teşvik etmek anlamına gelir.


Başarısızlığı kabul etmek ve cesaretlendirmek takımların daha maceracı, açık ve güvenilir olmasına, geçmiş hatalardan ders almasına olanak tanır. Bu sayede takımlarda bir işe başlayamama ve suçlama kültürüyle ile zaman kaybedilmez.


Bununla birlikte, başarısızlığı teşvik etmek - ve takımların korkmadan başarısız olmalarına izin veren bir güven ortamını sağlamak çok kolay değildir. Birçok organizasyon için başarısızlık iş söyleminin bir parçası değildir.


Belbin Takım Rolleri, güçlü yönlerin yanı sıra gelişim alanları ve bunların ekibin bütününe olan etkisini tanımlayarak iyileştirme önerileri getirir.Çevik Takımlarınız ile Çalışırken Belbin’den Nasıl Faydalanırsınız ?Belbin davranış özelliklerinizi keşfedin


Kişinin yetkinlikleri ve davranışlarıyla ekibe olan katkısını gösterir.

Farklı fonksiyonlarda çalışan ekipler hızlı bir şekilde bir araya getirildiğinde, Belbin raporları bir tür davranışsal 'pasaport' görevi görebilir ve ekipteki kişilerin takıma olan en büyük katkısını ortaya çıkararak, doğru bir şekilde konumlandırılmalarını sağlar.


Takımın davranış haritasını oluşturun


Takımda sergilenen güçlü ve gelişim alanı olan davranışları belirleyerek mevcut ekibin genel resmini bize gösterir. Bu bilgiler ışığında ekip, ortaya çıkan baskın davranışların kimyasından kaynaklanabilecek zorlukların önüne geçebilir ve kişilerin birbirlerinin eksik yanlarını tamamlamaya yönelik çalışmasını sağlar.


Başarılı olmak için etkin stratejiler geliştirin


Belbin dilinde İTİCİ GÜÇ ve GİRİŞKEN Takım Rollerine sahip olan kişiler dışa dönük ve hızlı bir çalışma temposundan motive olan kimselerdir.


MUCİT Takım Rolü ön planda olan kişiler ise daha içe dönük ancak yaratıcı ve eski bir fikri kabul etmekten ziyade yeni fikirlerle ilerlemek isteyecek kimselerdir.


Güçlü yönleri arasında MÜKEMMELİYETÇİ veya ANALİTİK özelliğine sahip olan kişiler ise bir fikri uygulamaya geçirmeden önce etraflıca değerlendirmek ve hatasız işler yapmak isteyecekleri için yeni fikirleri hoş karşılamayabilirler. Planlı ve sistemli çalışmaktan hoşlanan UYGULAMACI özelliğine sahip kişiler ise başarısızlıktan hoşlanmayacak ve esneklik gösteremeyecektir.Belbin ile takımlar yüz yüze görüşemediği durumlarda dahi ortak bir dil yaratılarak yapıcı geri bildirim verilmesi sağlanır. Tüm ekip üyelerinin etkin bir şekilde çevik çalışma sürecine katılmasını sağlamak için davranış yönelimleri doğrultusunda stratejiler geliştirilir.


Bizimle iletişime geçmek için: info@sierradanismanlik.comComments


bottom of page