top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Belbin Getset Envanterleri İle Meslek Seçimi




Metod

İngiltere Cambridge Üniversitesinde geliştirilmiş olan ve 22 farklı dilde, 2 milyondan fazla kullanıcısı ile 30 yılı aşkın bir süredir uygulanan, geçerlilik ve güvenirliliği kanıtlanmış, Türkiye ve dünyada işletme bölümlerinde ders olarak okutulan Belbin Takım Rolleri teorisiyle oluşturulmuş olan Belbin Getset Kariyer Envanteri kullanılarak raporlamaların oluşturulmasını kapsar. Belbin'in en güçlü yanı: kişiliğin arka plandaki özelliklerinden ziyade gözlemlenebilir davranışa odaklanması ve öğrencilerin değerlendirmelerinin yanı sıra, onları yakından tanıyan öğretmen, arkadaş ve velilerinden de gözlemci değerlendirmeleri toplamasıdır. Böylece öğrencilere ayna tutarak davranışlarını dışarıya nasıl yansıttıklarını gözlemlemelerini sağlarız.



Öğrencilerin meslek seçiminden önce kendilerini tanımaları ve hangi alanlarda yetenekleri olduğunu öğrenmeleri oldukça önem taşır. Gelişim Psikolojisinin öncülerinden Erik Erikson kişilerin hayatındaki farklı evrelerden bahsederken özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerin "Ben kimim?" ve "Hayatta ne yapmak istiyorum" sorularına verdiği cevapların kariyer gelişimini doğrudan etkilediğini vurgular.

Cambridge Üniversitesi'nde, 9 yıla yayılan araştırma sonuçları ışığında geliştirilen Belbin Takım Rolleri, Erikson'ın bahsettiği evrelerden geçerken öğrencilerin kendi kişiliğini bulmalarında önemli bir rol oynar.

Nasıl Uygulanır ? İlk önce lise ve üniversitelerin rehberlik bölümü öğretmenlerine Belbin teorisi, Getset envanterlerinin yorumlama ve kullanımı ile ilgili 1 tam günlük bir eğitim veririz. Sonrasında öğrencilerin yeteneklerinin hangi yönde olduğunu belirlemek amacıyla online sistem üzerinden Belbin Getset Davranış Envanterini doldurmalarını isteriz ve isteğe bağlı olarak yine online sistem üzerinden kişiyi yakından tanıyan öğretmen, arkadaş ve velilerden gözlemci değerlendirmeleri toplarız. Envanteri doldurmak ortalama 15-20 dakika, gözlemci değerlendirmeleri 2-3 dakika sürer. Online sistem üzerinden doldurulur ve sonuçlar anında oluşturulur. Sonrasında 12 sayfalık GETSET Kariyer Gelişim raporu ve Mesleki Seçim Rehberi oluşturulur. Belbin'in 9 farklı davranış özelliği ile ilgili bir sunumdan sonra her öğrenciye raporları dağıtılır ve raporlarında çıkan davranış özellikleri ve kendilerini grup içerisinde nasıl gözlemlediklerine dair bir Niyet Mektubu (Statement of Purpose) yazarak kendi özelliklerini içselleştirerek tanımlamaları istenir. Bu sayede meslek hayatına nasıl katkıda bulunmak istediklerini, kendi özellikleri ile en çok hangi alanlarda fark yaratabileceklerini somut bir şekilde belirlerler.








Nasıl Fayda Sağlar ?

  • Öğrencilerin kendi yeteneklerine ilişkin kişisel algısı güçlenir.

  • Üniversite seçimlerinde hangi kariyer yolu ve mesleğe yatkın olduklarına dair farkındalıkları artar.

  • Yurtdışında üniversite okumak isteyen öğrenciler için davranış özelliklerine göre ne tarz bir şehir ve üniversitenin onlara uygun olacağı belirlenir.

  • Öğrenciler kendi değerlendirmeleri ve gözlemci değerlendirmeleri ile arasındaki farklılıkları görürler. Kör noktaları ve gizli yeteneklerinin farkına varırlar.

  • Hem bulundukları ortamlarda hem de mülakatlarda kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edip, ortaya koymaya başlarlar.

  • Onları diğerlerinden ayıran en önemli katkılarının farkına varırlar.

  • Öğrenme tarzları ve motivasyon unsurları ortaya çıkar.


コメント


bottom of page