top of page

Online Ölçme ve Değerlendirme Merkezi

İşe alımlar, şirket içi terfiler ve/veya kariyer gelişimine yönelik Online Değerlendirme Merkezi çalışmalarımızda kişilerin yetkinliklerini farklı simülasyon egzersizlerinde değerlendiririz. Bunun yanı sıra Belbin 360 davranış envanteri ile ast, üst ve çalışma arkadaşı olarak adayların beraber çalıştıkları kişilerin de değerlendirmelerini alırız. Tüm sonuçları birleştirerek, kişinin hem farklı ortamlarda hem de kendi çalışma ortamında gösterdiği davranışları ile güçlü ve gelişim alanlarını belirleriz. 

Kullanılan araçlar:

Yetkinliklere Dayalı Mülakat

Rol Oyunu Egzersizi

Analiz Sunum Egzersizi

Grup Egzersizi

Belbin 360 Davranış Envanteri

Belbin Pozisyon/Yetkinlik Profili Envanteri

belbin logolar.jpg
bottom of page