belbin logo.jpg

Uzaktan Çalışan Ekipler için Belbin Takım DNA'sı

Projenin Amacı: 

Proje liderleri ve yöneticiler ile online olarak uzaktan çalışan ekip üyelerinin Belbin profilini çıkartarak, davranış özelliklerine göre uzaktan çalışırken etkin olacakları ve zorlanacakları alanları belirlemek bu doğrultuda performanslarını yükseltmek için gelişim önerileri oluşturmak ve yöneticilerin beraber çalıştıkları kişilerin davranış DNA’sını doğru bir şekilde tanımlamalarına olanak tanıyacak bir Takım Koçluğu platformu sağlamaktır.

Değerlendirilen başlıklar:

  • Belbin profilinize göre uzaktan çalışma tarzınız, 

  • Takımın DNA’sını oluşturan ana davranışlar,

  • Belbin profilinize göre yönetici, ast ve çalışma arkadaşı olarak etkin çalışabileceğiniz ve çalışmakta zorlanabileceğiniz kişiler 

  • Potansiyelinizden nasıl etkin bir şekilde yararlanabilirsiniz,     

  • Kişiler sizinle çalışırken hangi özelliklere dikkat etmeli, 

  • Ekip içerisinde herkesin bireysel olarak güçlü olduğu ve onları diğerlerinden farklı kılan alanlar,

  • Proje takımları oluşturulduğunda kişilerin öne çıkan davranış özelliklerine bakarak görevleri nasıl delege edebilirsiniz,  

  • Takımda çok fazla veya eksik sergilenen davranışları ayrı ayrı tespit ederek, takım üyeleri içerisinden davranış tercihlerine göre eksikleri en etkin şekilde tamamlayacak kişileri nasıl seçebilirsiniz.

remote working 2.JPG