top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Z KUŞAĞI İLE X,Y VE BABY BOOMERS KUŞAĞI KARŞILAŞTIRMASI

LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BELBIN GETSET ARAŞTIRMA SONUÇLARI


Son 5 sene içerisinde beraber çalıştığımız yabancı dilde eğitim yapan liseler ağırlıklı olmak üzere 5000’nin üzerinde yaşları 14 ila 21 arasında değişen lise ve üniversite öğrencileri ile yaptığımız Belbin Getset Kariyer Gelişim Envanteri sonuçlarını sizler için derledik.


Bu sonuçlara göre öğrencilerin en çok sergilediği davranışlar MUCİT, İTİCİ GÜÇ VE MÜKEMMELİYETÇİ olarak belirlenmiş. En az sergilenen davranışlar ise UYGULAMACI, ORKESTRA ŞEFİ ve TAKIM OYUNCUSU olarak belirlenmiş.

Peki bu sonuçlar ne anlama geliyor ?Bu verilere göre Z kuşağı davranış tercihleri doğrultusunda daha çok sonuç odaklı ve zihninde farklı fikirler tasarlayabileceği rollerde ön planda olmayı tercih ettiğini belirtiyor.


Yenilikçi ve orijinal fikirler üretmekten motive olan, bir önceki nesillere göre daha girişimci, inisiyatif alabilen, kişileri kendi fikirleri doğrultusunda ikna etmek isteyecek, liderliği ele almaktan çekinmeyecek, bağımsız çalışma eğilimi ve başarı azmi yüksek, hırslı, yaptığı işi eksiksiz ve detaylı yapmak isteyecek ve hata yapmaktan çekinecek bir nesil olarak tanımlayabiliriz.


Kişilerin en az sergilediği davranış özelliklerine (ORKESTRA ŞEFİ VE UYGULAMACI) baktığımızda ise işlerin uygulama, planlama ve sistem kurma aşamasında çalışmak yerine daha çok fikir üretme aşamasında çalışmak isteyecek bir profil ortaya çıkıyor. Aynı zamanda başkaları tarafından çok fazla yönetilmek istemeyecek, kendisine çok fazla sınır çizilmeden bağımsız bir çalışma alanı verilmesini isteyecek bir kitleye işaret ediyor.


Daha ortalamada sergilenen rollere baktığımızda ise ANALİTİK ve GİRİŞKEN rolleri karşımıza çıkıyor. Bu sonuçlar da bize gereken durumlarda Z kuşağının geniş resme bakarak, uzun vadeli planlar oluşturabileceğini ve sosyal ilişkileri güçlü, girişken yapısı ile kişilerle etkin iletişim kurabileceğine işaret ediyor.Z Kuşağının X, Y ve Baby Boomers Kuşakları ile Karşılaştırması


Bu verileri geçtiğimiz senelerde Baby Boomers, X ve Y jenerasyonlarından oluşan beyaz yaka çalışanlarla yaptığımız Belbin envanter sonuçları ile karşılaştırdığımızda ise birbirine zıt bir tablo ile karşılaşıyoruz. Z kuşağının birincil öncelikli tercihi olan MUCİT takım rolü, diğer kuşaklar tarafından en sonda tercih edilen rol olarak belirlenmiş. Z kuşağının en sonda tercih ettiği UYGULAMACI rolü ise diğer kuşaklar tarafından ikinci sırada tercih edilen rol olmuş.X, Y ve Baby Boomers Kuşağı

Bu sonuçlar da bize gösteriyor ki; şu an aktif iş hayatında olan kuşak, risk almak konusunda temkinli davranan, otoriteye saygılı, son derece görev odaklı ve daha çok sınırları belirli, yapılandırılmış ortamlarda, net hedeflerle ve daha çok işin uygulama ve planlama aşamasında çalışmak isteyecek, değişim ve yeniliklere karşı esneklik sergilemekte zorlanacak bir kuşağa işaret ediyor.


Önümüzdeki yıllarda iş hayatında sıklıkla görmeye başlayacağımız Z kuşağı ise bunun tam tersi bağımsız bir çalışma alanına ve daha önceden onlar için çizilmiş kurallara bağlı kalmaktan ziyade kendi kurallarını kendi çizmek isteyecek, girişimci yapısı ile yeniliklere açık, kendi kendinin patronu olma eğilimi yüksek bir kuşağa işaret ediyor.


Bu verilerin bize gösterdiği yeni gelen kuşağın yöneticilik ve girişimcilik potansiyelinin daha fazla olması nedeniyle kendisinden önceki kuşaklar tarafından yönetilmek yerine paradigmaları ters yüz ederek belki de kıdemi yüksek ve deneyimli çalışanların kendi uzmanlık alanında çalışmaya devam etmelerine ancak yenilikçi stratejilerin belirlenmesi ve liderlik yetkinliklerinin sergilenmesinin genç nesil tarafından sağlanmasına yol açabilir.


Pandemi koşulları ile değişen dünya düzeni de artık daha özerk çalışma alanlarına ihtiyaç duyacağımıza ve kendi kendimizi yönetmeye ihtiyaç duyarak, iş yaşam dengesini sağlamaya önem vereceğimize ve bizi diğerlerinden farklı kılan ve yaratıcı yanımızı ortaya koyabildiğimiz mesleklere daha fazla yöneleceğimize işaret ediyor.

Commenti


bottom of page