top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Z Kuşağının Beklentilerini Nasıl Yönetebilirsiniz ?

Dünya nüfusunun üçte birini oluşturan ve yakında Milenyum Kuşağını sayı olarak geçecek olan Z Kuşağını sizler için mercek altına aldık.

Z Kuşağını kimler oluşturuyor ve beklentileri neler ?


1995-2012 yılları arasında doğan Z Kuşağı şimdilerde iş hayatına atılmaya başladı.


Deloitte’ın yaptığı araştırmalarda resesyon zamanında doğmalarına rağmen Z Kuşağının risk almaya açık olduğunu ve güvenli bir işinin olmasına çok fazla değer vermediğini ortaya koyuyor.


İş yerini seçerken maaş önemli bir faktör olarak göze çarpıyor; ancak bunun yanı sıra farklı faktörler de var.


Z Kuşağının ilgisini çekmek için şirketlerin çevreye karşı duyarlı olması, sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem vermesi, çeşitlilik sağlaması, iş ve özel hayat dengesi ile ruh sağlığına ilişkin destek ve kariyer gelişim fırsatları sunması gerekiyor.


Bu kuşak doğru işte olduğunda sıkı bir şekilde çalışmak isteyecektir; ancak bir önceki kuşaklardan farklı olarak ihtiyaçları karşılanmadığında hızlı bir şekilde işten ayrılıp farklı fırsatları da araştırmak isteyeceklerdir.

Forbes verilerine göre:


· Z Kuşağının %96’sı değer görmenin ve kendilerine yetki verilmesinin önemli olduğunu söylüyor.


· %80’lik bir dilimi tek bir alandaki yeteneklerine bakmayan aynı zamanda farklı alanlarda yeteneklerini geliştirebilecekleri bir işte çalışmak istiyor.


· Ankete cevap verenlerin % 79’u deneyim alanı ile ilgili gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda onların kişisel hayatıyla da ilgilenecek bir yönetici ile çalışmak istediğini söylüyor.Z Kuşağını iş hayatına entegre etmek için yapmanız gereken 5 önemli öneri


1. Bireye odaklanın


Z Kuşağı birey olarak görülmek isteyecektir ve mevcut kuşağının stereotip özelliklerini gösteren bir kimse olarak anılmak istemeyecektir.

Belbin Takım Rolleri kişilerin güçlü yönlerini ve davranış tercihlerini anlayışlı bir yaklaşımla ortaya koyarak iş yerinde geliştirilmesi gereken alanlara odaklanır. Yeni gelen kişinin beklentileri ile mevcut işin gereklilikleri arasında bir köprü oluşturur.


2. Z Kuşağının farkındalığını geliştirin


Z Kuşağı iş hayatı söz konusu olduğunda diğer kuşaklara göre farkındalığı yüksek bir kuşak olarak gözlemleniyor. Stres faktörlerini ve duygusal tükenme belirtilerini erkenden farketmeye ve kendi sınırlarını tanımaya daha açık bir yaklaşım sergiliyorlar.

Belbin kişilerin kendi davranışlarının, motivatörlerinin ve onları tetikleyen durumların farkına varmalarını sağlayarak, potansiyellerinden etkin bir şekilde faydalanmalarına olanak tanıyan bir araçtır.

Belbin Kişisel Değerlendirme ve 360 Raporları kişilerin kendi değerlendirmesinin yanı sıra beraber çalıştıkları kişilerden de geri bildirim almalarını sağlayarak gizli yeteneklerinin ve davranışlarının ekibe olan katkısının farkına varmalarını sağlar.3. Birbirine bağlı takım ağları oluşturmak için Belbin ‘pasaportları’ kullanın


Deloitte tarafından yapılan araştırmalar gösteriyor ki, artık mevcut iş tanımına uygun üniversite bölümüne bakarak kişileri işe aldığımız dönemler tarihe karışıyor.

Z Kuşağının yeteneklerini doğru bir şekilde değerlendirebilmek için organizasyonların daha esnek bir çalışma tarzına geçmesi ve yetenekleri farkederek birbirine bağlı ağlardan oluşan takımlar yaratması faydalı olacaktır.

Takım Rolü ‘pasaportu’ davranışları kişilerin kolaylıkla farklı takımlarda kendi güçlü davranış özelliklerini ortaya çıkarabilmelerine aynı zamanda organizasyonun farklı bölümlerinde de becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak güçlü yönlerini geliştirerek farklı bir role/pozisyona geçmelerine olanak tanıyacaktır.


4. İşbirliğine açık bir kültür yaratın


Yeni gelen kişilerin yetenekleri ne olursa olsun daha deneyimli kişilerin uzmanlığından faydalanmak önemli olacaktır.

Mentorluk desteği vermek ve işbirliği yapmak için karşılıklı güven duygusuna ihtiyaç vardır. Bu güven de kiminle çalıştığımızı anlamaktan geçer.

İşe yeni başlayan genç mezunlar ve mevcut işte uzun zamandır çalışan kıdemli pozisyonda olan iş arkadaşları ortak noktalarının çok fazla olmadığını düşünebilirler; ancak Belbin dilinde ikisinin de azimli, rekabetten hoşlanan İtici Güç’ler olduklarını farketmeleri birbirlerine benzer davranış özellikleri etkin bir iş ilişkisi geliştirmelerine olanak tanıyabilir. Aynı şekilde çok fazla ortak özelliklerin olmadığı durumlarda da Belbin kuşaklara ait farklı özelliklerin entegre edilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.


5. Çeşitliliğe önem verin ve geliştirin

Z Kuşağı çalışanları için çeşitliliğin her yönü önemli olacaktır.

Belbin açısından baktığımızda takımlarınızın performansa etki eden davranışsal farklılıklarını değerlendirmek önemli olacaktır. İşe yeni aldığınız kişi takım dinamiklerini nasıl değiştirir ve hem takımınızı hem de işe yeni aldığınız kişiye koçluk vererek yeni aldığınız kişinin etkin çalışmasını nasıl sağlayabilirsiniz ?


İşe aldığınız yeni kişi ‘mevcut kültüre uyum sağlayan mı’ yoksa ‘mevcut kültüre değer katan’ bir kimse mi ? Yeni yetenekler ararken işe aldığınız kişilerin deneyimi az olduğu için seslerinin susturulması yerine fikirlerinin dinlenmesini ve değer görmesini nasıl sağlayabilirsiniz ?


Takım Raporu işe alımlarda veya daha önceden kurulmuş olan ekiplerde takım kültürünü analiz etmek konusunda çok değerli bir araçtır. Takımınızın güçlü yönleri ve gelişim alanlarına ilişkin önemli veriler sunarak psikolojik güvenliği sağlayacaktır.


Bizimle info@sierradanismanlik.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Comments


bottom of page