top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Takım Çalışması Üzerine Yapılan Araştırmalara Göz Atacak Olursak


teamwork

Harvard Üniversite’sinde yapılan son araştırmalar göre çalışanların ancak %25’i takım çalışmasının önemine inanıyor. Özellikle 18-24 yaşları arasındaki gençler takımın önemini vurgulasa da çoğu zaman yalnız çalışmayı tercih edeceklerini belirtiyorlar.

Bir takımın üyesi olarak çalışan kişilere sorulduğunda %68’i takım çalışmasına temkinli yaklaşmalarının nedeninin birbiriyle çatışan kişilik özellikleri ve içiçe geçmiş takım dinamiklerinden kaynaklandığını belirtiyor. Farklı kişiliklere sahip insanlarla işbirliği halinde olmak bazı durumlarda mücadele gerektirebiliyor.

Amerika’da yapılan araştırmalar iş hayatına atılmadan önce üniversite mezunlarının takım çalışması yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Kariyerinin başındaki gençlerin işbirliği, takım çalışması ve çatışma yönetimi konularında başarılı olması iyi bir çalışan ve yönetici olmalarını desteleyen özelliklerin başında geliyor.

Takım içerisinde çalışan kişilerin %40’ı takım üyeleri arasında sözlü çatışmaların oluştuğunu ve bunların %15’nin de fiziksel çatışmalara dönüştüğünü belirtiyor. Araştırmaya katılan kişilerin %40’ı takım üyelerinden birinin diğer kişiyi yanlış giden işlerle ilgili suçladığını, %32’si de takım üyelerinin başka bir takım üyesiyle ilgili dedikodu çıkarttığını belirtiyor.

Tüm bu araştırma sonuçları gösteriyor ki birey olarak kendi performansımıza odaklanırken beraber iletişim halinde olduğumuz çalışma arkadaşlarımızla da işbirliğine dayalı ilişkiler oluşturmamız gerekiyor. İstesek de istemesek de,  bireysel çalıştığımızı düşünsek de bir organizasyonun parçalarını oluşturuyoruz ve birbirimizin farklılıklarına saygı göstererek birlikte performansımızı yükseklere taşımamız gerekiyor.

Comments


bottom of page