top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Takımınızın Beklentilerin Üzerinde Performans Göstermesini Sağlayan 5 farklı Yol


Belbin Takım Rolleri’ni anlamak takımınızın aşağıdaki kilit alanlarda performansını artırır.

1) Çatışmaları yönetin

Birden fazla insanın birlikte ortak bir hedef için çalıştığı tüm takımlarda ölçüsü ne olursa olsun bir miktar çatışma olması kaçınılmazdır.  Çatışmanın nasıl yönetileceğini bilmek takımınızı güçlendirir. Eğer takımda aynı görevi/rolü üstlenmiş birden kişi fazla varsa çatışma kaçınılmazdır.

Örneğin, Belbin dilinde Mucit davranışını sergileyen, yani biraz daha açarsak zihinsel odaklı, yenilikçi, yaratıcı fikirleriyle takıma katkı sağlayan birkaç takım üyesi var ise bu kişilerin fikir üretme noktasında rekabete girmesi olasıdır. Öte yandan, yine takımda birden fazla İtici Güç varsa, yani aksiyon odaklı hızlı harekete geçmek isteyen ve beraber çalıştığı kişileri de sonuçlara ulaşmaya zorlayan birden fazla kişinin aynı takımda bulunması güç ve ego savaşına yol açabilir.

Belbin Takım Rollerinin mantığı iyi kavrandığında,  takımınızdaki tüm üyeler doğru zamanda güçlü yönlerini ortaya koyabilir ve tercih ettikleri diğer rolleri ne zaman üstlenmesi gerektiğini bilebilirler. Bu, takım performansını maksimuma çıkarmak için çok önemlidir.

2) Sonuca odaklı çalışın

Takımda aksiyon odaklı görevleri üstlenecek takım üyelerinin olması önemlidir: İtici Güç, Uygulamacı ve Mükemmelliyetçi sonuç odaklı rollerdir ve işlerin bitirilmesine yardımcı olurlar. Büyük fikirlere sahip olmalarına rağmen bir türlü harekete geçemeyen takımların günümüz piyasalarında yaşamlarını sürdürmeleri olanaksızdır.

3) Daha çok değil; daha verimli çalışın

Orkestra Şefleri insan kaynağını nasıl etkili kullanacaklarını bilirler ve herkesin kendisine uygun en etkili davranışı doğru zamanda kendisine uygun görevlerde sergilemesini sağlayan kişilerdir. Bir takım güçlü yanlarını sergilediğinde, işte o zaman en etkin performansı gösterebilir.

4) Açık ve etkili bir iletişim kurun

Belbin Takım Rolleri’nin ortak dilini kullanarak, her takım üyesi nasıl katkıda bulunabileceğini net bir şekilde ortaya koyabilir. İnsanlarin güçlü yönlerini ve tolere edilebilir gelişim alanlarının üstlendikleri takım rolleri ile ilintili olduğunu anladığımız zaman, birbirimizle daha iyi iletişim kurabiliriz.

Takım Oyuncuları takımdaki gerginligi hafifleterek takımı oluşturmada yardımcı olabilir. Aynı zamanda, iki takım üyesi arasındaki takım rolleri ve çıkarlarına ilişkin potansiyel çatışmaya neden olan boşluğu da doldurabilirler.

5)  Para getiren fikirler üretin

Mucitler, alışılmışın dışında ve yaratıcı fikirlerle ortaya çıkma konusunda çok iyidirler. Girişkenler ilişkileri aracılığıyla dışarıdan fikir ve bilgi getirirler. Uzmanlar, endüstride ve kendi uzmanlık alanlarında derin bilgiye sahiptirler.

Takım birçok fikirle karşı karşıya kaldığı zaman, Analitik bu fikilerden hangisinin gerçek anlamda sonuç getireceğini belirler.

Özetlemek gerekirse farklı yetkinliklere sahip kişilerin takıma getireceği katkı farklıdır ve herkesin hangi alanda daha güçlü olduğunu ve hangi davranış özelliklerini sergilemeye en fazla yatkın olduğunu fark edersek takımımızın verimliliği bu ölçüde artar.

Commentaires


bottom of page