top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Türkiye nasıl bir lider istiyor ?


secim

Seçim sonuçlarını Sierra Danışmanlık olarak temsilciligini yaptığımız Belbin davranış envanteri dilinde değerlendirerek Türkiye nasıl bir lider istiyor sorusunu cevaplarsak;

Belbin’de tercih ettiğimiz davranış özelliklerini içeren 9 farklı rolden bahsediyoruz. Tayyip Erdoğan, ‘İtici Güç’ olarak tanımladığımız rolü sergiliyor. İtici Güç’ler her zaman lider olmak isterler, dinamik ve mücadelecidirler, zorluklardan motive olurlar. Engelleri aşma cesareti ve enerjileri vardır. Baskın kişilikleri vardır. Agresif olabilirler, çatışma yaratmaya meyilli provakatif davranma eğilimleri vardır, insanları gücendirebilirler. Kemal Kılıçdaroğlu ise ‘Takım Oyuncusu’ olarak tanımladığımız rolü sergiliyor. Takım oyuncuları uyumlu ve anlayışlıdırlar, yerine göre davranmasını bilirler. Lider olmaktan ziyade arka planda kalmayı ve önde olan kişilere destek olmayı tercih ederler. İnsanları dinler, destekler, anlaşmazlık ve çatışmayı önlemeye çalışırlar. Zor durumlarda kararsız kalabilirler.

Kılıçdaroğlu, ekonomi ve refah düzeyinin yüksek olduğu, çok fazla çalkantının olmadığı, daha sakin ve sade, aynı tarz hayat şekline sahip insanların olduğu Kuzey Avrupa ülkelerinde halkın tercih edeceği başbakan olabilir. Ancak Türkiye gibi dinamik, kendi içinde farklı kültürler barındıran, düzensizliğin norm olarak kabul edildiği, bireysellikten ziyade toplum bilincine önem vererek kendi başına hareket etmek yerine kendisine ne yapılması gerektiğini söyleyecek bir lidere ihtiyaç duyan ülkelerde Erdoğan tercih edilecektir. Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün kurduğu modern ve laik ülkenin arka plandaki sessiz takipçisi olurken seçim sonuçlarından anladığımıza göre Türkiye’nin büyük bir çoğunluğu Ortadoğu’nun son padişahı zihniyeti ile baskın ve manipülatif bir lider tarafından yönetilmek istemektedir.

Belbin takım rolleri kavramına baktığımızda 9 rol içerisinden 3 tanesi güçlü liderlik özellikleri içerir. Bunlardan biri İtici Güç, diğerleri ise Orkestra Şefi ve Analitik’dir. Bu tabloya baktığımızda Ak Parti iktidarını devirmenin yolu, başında Takım Oyuncusu rolüne sahip, daha çok arka planda kalmayı tercih eden mütevazi bir kişilikle yönetilen CHP’nin muhalefetiyle ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Bunun yerine yine liderliği ele alacak ancak bunu yaparken Orkestra Şefi gibi demokratik bir yaklaşım sergilerken doğru stratejileri kurgulayacak Analitik özelliklerine sahip bir kimsenin yönetimine ihtiyaç vardır. Orkestra Şefi olgun ve özgüvenlidir. Hedefleri netleştirir,fikir üretmek üzere insanları bir araya getirebilir. Diğerlerinin fikirlerine önem verir. Kişilere güven verir. Analitikler ise geniş ve stratejik bir bakış açısına sahiptirler, somut verilerle ilerler, tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak planlarını oluşturur ve taktik geliştirirler.

Türkiye’de şu ana kadar 2000 kişinin üzerinde yaptığımız Belbin uygulamalarında da orta ve üst düzey yöneticilerde sıkça gördüğümüz liderlik profili İtici Güç. Kişiler kendilerine sorumluluk verecek bir liderden ziyade onları disipline edecek, korkutarak belki biraz da kırbaçını çıkararak ama aynı zamanda da onları sahiplenip motive ederek yönetecek bir İtici Güç’e ihtiyaç duyuyorlar. Ezber kültürü ile yetişmiş bir millet olarak bizi düşünmeye teşvik edecek, demokrat yaklaşıma sahip liderler yerine sözünden dışarıya çıkmaya korkacağımız, söylediklerini sorgusuz sualsiz kabul etmekten rahatlık duyacağımız baskın kişiliği ve karizmasıyla bizi büyüleyecek liderlere ihtiyaç duyuyoruz.

Comments


bottom of page