top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Liderlik Potansiyelinizi Ve Çalışma Tarzınızı Belbin İle Ortaya Çıkarın!Yeni normlara uyum sağlamaya çalıştığımız ve zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde biraz da her birimizin kendisine özgü sergilediği liderlik özelliklerimizden ve çalışma tarzlarımızdan bahsetmek istedik. Lider ve yöneticilerle ilgili yapılan tüm araştırmalar, new age gurularının bize hep bahsettiği “mutluluk içimizde” söylemine benzer şekilde lider/yöneticiler için başarının anahtarının kendi özelliklerini doğru değerlendirebilme becerisine sahip olmalarından geçtiğini belirtiyor.


Yöneticiler, bir takımın kültürünü şekillendiren en önemli kişilerdir. Dolayısıyla davranışlarımız beraber çalıştığımız kişilere örnek teşkil edecektir. Bütün yöneticiler için tek bir liderlik yetkinliğinden bahsetmek yerine, yöneticilerin kendi davranışlarına özgü sergiledikleri en güçlü liderlik stilini anlamaları, potansiyellerini en etkin şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacaktır. Yapılan araştırmalar, yöneticilerin çoğunun astlarıyla etkin iletişim kurduğunu düşünürken, astlarının bu konuda onlarla hemfikir olmadığını ortaya çıkarıyor. Kişinin kendi kendini gözlemlemesi özellikle de otorite pozisyonundaki kişiler için zorlayıcı olabilir. Ancak liderlerin kendi güçlü yanlarının yanında gelişime açık alanlarını da dürüst bir şekilde değerlendirmeleri oldukça önemlidir. Liderlik modellerinin çoğu görev/performans veya ilişki yönetimine yönelik olarak şekillenmektedir.


Ekibinizdeki kişilerin liderlik potansiyellerini ve çalışma tarzlarını ortaya çıkartmak, ast, üst ve çalışma arkadaşı olarak ne tarz davranış özellikleri sergilediklerini, beraber en etkin çalışabilecekleri yöneticileri, stres ve baskı ortamlarında nasıl dayanıklılık sergilediklerini ve potansiyellerinden etkin şekilde yararlanmanın yollarını öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. info@sierradanismanlik.com Tel: 0216 336 03 50Görev/ performans odaklı lider Görev odaklı liderler istenilen hedefleri gerçekleştirmek adına yapılması gereken işlere odaklanırlar. Özellikle zaman yönetimine ilişkin veya net talimatlara ve prosedürlere ihtiyaç duyulan durumlarda bu liderlik tarzı faydalı olacaktır. Ancak kişilerin motivasyonlarına çok fazla odaklanmadıkları için, bu tarza sahip liderler çalışanlarını motive etmekte ve çalışan bağlılığını sağlamakta zorlanabilir. Harvard Business Review dergisinin 2017 yılında yaptığı bir araştırma liderlikte sırf verimliliğe odaklanmanın çoğunlukla hem çalışanların hem de liderlerin psikolojik olarak yıpranmasına neden olduğunu ortaya koymuştur. İlişki odaklı liderler İlişki odaklı liderler takım üyelerine destek olmak, aidiyet duygusunu arttırmak ve herkesin birbirleriyle etkin bir iletişim içerisinde olmasını sağlamaya odaklanırlar. Bu tarz liderler kişiler arasında güçlü iş ilişkileri ve iç iletişimin olmasını ve dayanışmayı teşvik ederler. Takım üyeleri kendilerini değerli ve motive hissederler. Ancak farklı bir yönden bakacak olursa bu tarz bir liderlik stilinin olumsuz yönde kullanılması takım kimyasının yüksek olması adına iş hedeflerinin ikinci plana atılmasına ve “şehir klubü” kültürünün ön plana çıkmasına da neden olabilir. Peki üçüncü bir yol olabilir mi ? Görev ve ilişki odaklı liderlik tarzlarına ek olarak, şirketlerin genellikle beyin takımında çalışmayı tercih edecek zihinsel odaklı liderler de vardır. Analitik özellikler sergileyen bu kişiler genellikle adaletli, mantıklı argümanlar oluşturan, stratejik, karar vermeden önce bir konuyu etraflıca düşünmek isteyen yöneticiler olacaktır. Mucit Takım Rolü özelliği gösteren liderler yaratıcı vizyonları ile yönetmeyi tercih edecek, Uzman liderler kendi deneyim alanlarına ilişkin oluşturdukları itibarları ile danışılan liderler olacaklardır. Bu kişiler kendi konumlarına rahat bir şekilde ulaşabilirler ancak başkalarını arkalarından sürüklemek konusunda sorun yaşayabilirler. Analitik’lerin tedbirli yaklaşımı kişilere ilham vermekte zorlanarak onları demotive etmelerine sebep olabilir. Mucit’ler fikirlerini etkin bir şekilde aktarmakta zorlanabilirler, Uzman’lar ise kendi deneyim alanları dışındaki konularla ilgilenmeyebilirler. Kendi tarzınızı nasıl bulabilirsiniz ? Bir liderlik tarzını öncelikli olarak tercih etmeniz diğerlerini tercih etmeyeceğiniz anlamına gelmez. Belbin Takım Rolleri başkalarını yönlendirirken başvurabileceğimiz farklı davranış şekillerine ışık tutar. Başarılı liderler genellikle durumun gerekliliklerine göre tarzlarını uyumlandırabilen (durumsal liderlik) kişiler olacaktır. Ancak bu yaklaşımın başarılı olması liderlerin kendi sergiledikleri davranışlarla ilgili farkındalıklarına bağlı olarak değişecektir. Dolayısıyla kendi davranışlarımızı anlamamız ve beraber çalıştığımız kişilerden 360 derece geribildirim almamız, liderlik tarzımızı mevcut ortamın gerekliliklerine göre adapte etmemizi sağlayacaktır.


Belbin liderlik ve çalışma tarzınız… Organizasyonunuz içerisindeki lider ve yöneticilerin konumlandırılması göz önünde bulundurulduğunda onlardan genele yönelik, daha jenerik yöneticilik yetkinliklerini karşılamalarını beklemek yerine her kişinin kendisine özgü liderlik/yöneticilik tarzını anlamak ve ona göre kişiye göre performansını geliştirici çözümler bulmak daha sağlıklı olacaktır.

Yöneticilerinizin ve/veya yönetici adaylarınızın Belbin envanteri üzerinden liderlik ve çalışma tarzını çıkartmak ve potansiyellerinden en etkin şekilde nasıl faydalanacağınızı online seanslarımızla öğrenmek için bizimle; 0216 336 03 50 ve/veya info@sierradanismanlik.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Comments


bottom of page