top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Kurumunuzun Performansını Takımınızın Güçlü Yönlerine Odaklanarak Arttırın.

“ Etkin” Takım Çalışması

21. yüzyılın başarılı organizasyonları kendi içlerinde “etkin” takım çalışması ve işbirliğini tüm şirket geneline yayan kuruluşlardır. “Etkin” takım çalışması ile belirtmek istediğimiz tüm takım üyelerinin yetkinlik ve potansiyellerinden en verimli şekilde yararlanılmasıdır. Genellikle takımı oluşturan kişilerin gerçek potansiyellerini her zaman net olarak gözlemlemeyebiliriz. Bu gibi durumlarda kişiler kendi tercihlerine her zaman en uygun pozisyonlarda çalışmıyor olabilir.


BELBIN PROFİLLERİ BİLİMSEL BİR BAKIŞ AÇISIYLA HAREKET EDEREK KİŞİLERİN YETKİNLİKLERİNE ODAKLANIR VE HER ÇALIŞANIN ŞİRKETE EN ÖNEMLİ KATKISININ HANGİ ALANLARDA OLDUĞUNU SİZE GÖSTERİR.


Böylece takım üyelerinin en güçlü sergilediği davranışları göz önünde bulundurarak onlara doğru görev dağılımını sağlamış ve performanlarını arttırmış olursunuz.

BELBIN Liderlik Kavramına göre  “Solo” ve “Takım” Liderleri

Liderlerin her zaman her şeyin en iyisini bileceklerine dair yanlış algıyı bırakmamız gerekiyor.

Aşağıdaki düşünce sistemine sahip “SOLO” LİDERLERE artık organizasyonlar çok fazla ihtiyaç duymuyor.

 1. Sınırsız bir rol oynamak  isteyen ve her işe karışan

 2. Değişime direnen

 3. Hep aynı şekilde düşünen insanlarla çalışan

 4. Kendisine bağlı kişilere “direktifler” veren

 5. Kendi hedef ve amaçlarını yansıtan

Aksine artık organizasyonlar aşağıdaki tarz “TAKIM LİDERLERİNE” ihtiyaç duyarlar;

 1. Takım üyelerinin güçlü yönlerinin farkında olan

 2. Delege etme becerisi olan

 3. Kişilerin farklı yeteneklerinden faydalanan

 4. Yeteneği arayan

 5. Geliştiren ve koçluk yapan

 6. Ortak bir hedef belirleyen

Kurumsal liderlere destek olan İK uzmanlarının takım çalışmasını geliştiren unsurların farkında olması ve takım içerisinde verimli çalışmayı etkileyecek engelleri ortadan kaldırması gerekir. Belbin Takım Rolleri farklı takım dinamikleri üzerinde uzun yıllar yapılan bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır ve şirketinizin performansını arttırmaya yönelik uygulamalar içerir.

BELBIN Takım Rollerini kullanarak:

 1. Kişiler arasındaki iletişimi ve işbirliğini geliştirir, olası çatışmaları önlersiniz

 2. Görevlerle ilgili kalite ve iyileştirme önerilerini insan boyutuna taşırsınız

 3. Tüm takım üyelerinin güçlü ve gelişim alanlarını net bir şekilde belirlersiniz

 4. Takımın işbirliği geliştirmesini sağlarsınız

 5. Ekip üyelerinin birbirlerinin davranış özelliklerini anlamasını ve birbirlerinin ‘kırmızı noktalarına’ geçmemesini sağlarsınız

 6. Şirket genelinde kişilerin ortak hedefler yönünde gidildiğini anlamasını sağlarsınız

 7. Kişisel performans ve takım performansını birlikte arttırmanın yollarını belirlersiniz

 8. Takım üyelerinin  birbirlerinin işe olan katkıları ile ilgili daha fazla farkındalık kazanmalarını sağlar ve ‘Biz’ bilincini yaygınlaştırırsınız

Commentaires


bottom of page