top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Kuşaklar Arasındaki Çatışma Yöneticilik Anlayışını Değiştiriyor!

generation gap

İş dünyasında artık kuşaklar arasındaki çatışma iyice belirginleşmeye başladı. Aktif olarak iş hayatında olan Baby Boomers, X ve Y kuşaklarını Belbin Takım Rolleri ile analiz ettiğimizde de şaşırtıcı sonuçlar elde ettik.

1964 ve öncesinde doğan Baby Boomers kuşağı en çok UZMAN ve MÜKEMMELİYETÇİ takım rolleri davranış özelliklerine sahipken, 1964-1979 yıllarına denk gelen X Kuşağı- daha çok UYGULAMACI ve İTİCİ GÜÇ, 1980 sonrası ve 2000 yılları arasını oluşturan Y Kuşağı ise GİRİŞKEN ve MUCİT özelliklerini gösteriyor.

Peki tüm bunlar ne anlama geliyor:

Üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunan ve belki de bir süre sonra emekli olacak olan baby boomers’lar UZMAN ve MÜKEMMELİYETÇİ özellikleri sayesinde daha önceki deneyimleri ile kişileri yöneterek, bildiği ve denediği metotlarla ilerlemek isteyen, hatasız çalısmaya önem veren ve yenilikleri uygulamak konusunda temkinli bireyler olacaklardır. Kuralcı ve çalışkan Baby Boomer kuşağı tarafından yetiştirilen X kuşağı ise UYGULAMACI özellikleri ile displinli bir çalışan olarak kendisine verilen görevleri eksiksiz tamamlamaya önem verecek. Aynı zamanda İTİCİ GÜÇ özelliği ile de başarı hırsı yüksek, zorlayıcı hedeflerle çalışmak isteyecek ve biraz da kontrolcü bir şekilde astlarını yönlendirecektir.

Bu iki jenerasyon birbirlerinin fikirlerine saygı duyarak etkin bir şekilde çalışacaktır. Ancak yeniliklere açık, sorgulayıcı ve girişimci, teknolojiye önem veren X Kuşağı MUCİT ve GİRİŞKEN özellikleri ile sürekli yeniliklerden motive olacak ve uzun süre belirli bir konuya odaklanması gereken işlerden sıkılıp, kendisini motive edecek yeni alanlar arayacaktır.

X Kuşağı ve Y’ler tarafından yönetilmek istemeyecek, muhtemelen kendilerine bağımsız bir şekilde hareket edeceği bir alan tanınmasına ihtiyaç duyacaktır. Kontrol edilmekten ve işlerin nasıl yapılması gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmayacak, yaratıcı özellikleri ile kendi yolunu çizmek isteyecektir.

Kuşaklar arasındaki bu çatışmayı nasıl gidereceğiz ?

Belbin takım rolleri davranış özelliklerine göre kişilerle çalışırken neleri yapmalısınız, neleri yapmamalısınız?

Mesela UYGULAMACI’lar esnek değildir ve değişime direnç gösterebilir. Bu özellikleri gösteren Baby Boomers kuşağı, MUCİT özelliği gösteren Y kuşağı tarafından getirilen yenilik önerilerini kabul etmesi için kendisine etraflıca analiz edilmiş gerekçeler sunulmasına ihtiyaç duyacaktır. Y Kuşağı yeniliklere daha açık bir yaklaşım sergileyecek ancak X kuşağı olan astlarını yönetirken İTİCİ GÜÇ özelliğini biraz yumuşatarak onlara yaratıcı ve özgün fikirlerini ortaya çıkaracakları bir hareket alanı tanıması gerekecektir.

Hangi zaman diliminde doğmuş olursak olalım kuşak çatışmalarını yönetmenin en etkin yolu bir TAKIM OYUNCUSU olarak başkalarının fikir ve bakış açılarına saygılı olmak, empati kurmayı bilmek ve esnek bir yaklaşım sergileyerek, mevcut durumun gerekliliklerine uyum sağlayabilmekten geçecektir.

Comments


bottom of page