top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Kriz Dönemlerinde Etkin Liderlik için 5 Öneri

İçinden geçtiğimiz zorlu zamanlarda çalışanlar her zamankinden daha fazla yöneticilerine kendilerine yön vermesi için danışma ihtiyacı hissettiğini belirtiyor.


Dünyanın farklı ülkelerinde kişilerin işe ve beraber çalıştıkları kişilere olan güvenini ölçümleyen Edelman Trust Barometer 2021 raporuna baktığımızda çalışanlara olan bağlılığın pandemi döneminde büyük artış gösterdiğini ve ankete katılan ülkelerin %50’den fazlasında hükümete olan güvenden bile çok daha yüksek seviyelerde olduğu belirlendi.

Bu sonuçlar ekibimize doğru bir şekilde destek olabilmek adına bize etkin bir liderlik tarzı geliştirmenin önemini tekrardan vurguluyor.


Yönetici ve liderler olarak ekiplerimizi nasıl daha iyi yönetebiliriz ? Belirsizlik dönemlerindeki talepleri karşılayacak liderlik tarzını nasıl mevcut durumumuza adapte edebiliriz ?


Belbin ile yaptığımız çalışmalarda farklı sektörlerdeki takımları güçlü ve gelişim alanları ile inceleme fırsatı bulduk.


Krizler oluştuğunda etkin bir şekilde liderlik yapabilmek için 5 önemli unsur belirledik.


1. Otantik olun

Lügatlarımızda yeni yeni yer edinmeye başlayan otantik liderlerin en önemli özelliği öz farkındalıkları yüksek, kendilerini çok iyi tanıyan, karar alırken başkalarının da değerlendirmelerine önem veren ve dengeli kararlar oluşturabilen kişiler olmalarıdır. İlişkilerde şeffaflığı ön plana koyarak, anlamlı bir amaç için hareket ederler ve astlarının gelişimine önem verirler; ekip çalışmasını ön planda tutarak, bağlılığa ve ortak değerlere de aynı zamanda önem veren kişilerdir.


2. Aynı anda bir çok farklı liderlik şapkasını takmaya hazır olun

Bu ifade belki bir önceki tavsiye ile çelişiyor gibi gözükebilir; ancak hiçbir takımda herkese uyan tek bir liderlik tarzı olmayacaktır.

Her ekip üyesi takım liderinin onlara uyum sağlayan bir yaklaşım sergilemesini bekleyebilir. Örneğin Belbin’de sistemli planlar oluşturan ve süreç odaklı çalışan UYGULAMACI özelliğine sahip kişiler sınırları çizilmiş bir sistem içerisinde ve belirli rutinler içinde çalışmak isteyecek ve değişim önerilerine kolay uyum sağlayamayacaklardır. Öte yandan Belbin’de GİRİŞKEN davranış özelliği gösteren kişiler yenilikten beslenecek ve çok fazla kural ve prosedürlere bağlı kalmak istemeyeceklerdir. Farklı davranış özellikleri gösteren kişileri aynı çatı altında etkin bir şekilde yönetmek önemli olacaktır.


3. Psikolojik olarak güvenli bir ortam sağlayın

Bu yaklaşım özellikle kişilerin kararlı bir şekilde harekete geçmelerini ve risk almalarını gerektiren kriz dönemlerinde takımları yönetirken önem kazanacaktır. Dürüst ve şeffaf bir iletişim ortamı sağlamak ve hataların sürecin bir parçası olduğunu kabul edebilmek problemlerin etkin bir şekilde çözümlenmesine olanak tanıyacaktır.


4. Her şeyi tek başınıza yapmaya çalışmayın

Liderlik organizasyon şeması ile sınırlı kalmamalıdır. Kolektif liderlik çalışan bağlılığını artırarak kişilerin de elde edilen sonuçlarla ilgili sorumluluk almasına olanak tanıyacaktır. Sorumlulukları paylaşmayı otoriteyi etkileyen bir unsur olarak görmek yerine ekip içerisindeki kişilerin liderlik yetkinliklerinden faydalanmak çeşitliliği artırarak tüm yükün bir kişinin üzerinde olmamasına yol açacaktır.


5. Ne zaman sezgilerinize güvenebileceğinizi ne zaman onları sorgulayacağınızı bilin

Her olasılığı planlamanın zorluğunu ve her zaman her şeyi doğru yapamayacağımızı kabul etmemiz gerekir. Bazen gideceğimiz yerler bilinmezlik içerebilir ve farklı yerlere sapmamız gerekebilir. Harvard Business Review kriz durumlarını etkin yönetebilmek için aciliyet bilinci yüksek, çalışanlara karşı dürüst bir yaklaşımın ve tekrarlayan aksiyon adımlarının önemli olduğu bir liderlik tarzının başarılı olacağını belirtmiştir.

Davranışlarımızın hangi liderlik tarzına yatkın olduğunu anlamamız gerçekçi endişelerle davranış özelliklerimizden kaynaklanan gereksiz sayılabilecek kaygıları ayırt etmemize olanak tanıyacaktır.


Geminin dümenine geçtiğinizde

Belirsizlik durumlarında etkin performans gösteren liderler kendilerini ve beraber çalıştıkları kişileri tanımak için çaba sarf eden kişilerdir. Güçlü yönlerini etkin bir şekilde kullanırlar ve zayıf taraflarının farkına vararak beraber çalıştıkları kişileri de aynı şekilde davranmaya teşvik ederler. Otantik ve adaptasyonları yüksek olan bu kişiler, tek bir kişinin üstten yönlendirmesinden ziyade etkin liderliğin ekip içinden kişilerin ortak liderliği ile oluştuğunu bilirler.


Hem kendi liderlik tarzınızı öğrenmek hem de beraber çalıştığınız kişilerin davranış özelliklerine göre onlardan neler bekleyebileceğinizi ve potansiyellerinden nasıl etkin faydalanabileceğinizi öğrenmek için Belbin Liderlik Tarzları ve Motivatörler raporumuzu inceleyebilirsiniz.


Belbin raporları, eğitimleri ve takım atölyeleri ekiplere ve liderlerine iş yerinde sergiledikleri güçlü yönlerinin farkına varmaları ve geliştirmelerine destek olur. Belbin Takım Rolleri kuramı bir teori olmaktan öte bireylere, ekiplere ve organizasyonlara iş hedeflerine ulaşmaları ve verimliliği artırmaları için destek olan pratik bir araçtır.


Comments


bottom of page