top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Güçlü Yönlere Odaklanan Gelişim Modelleri ve Korkulan Zayıf Halkalar

Geçtiğimiz yıllarda ‘zorlayıcı hedefler belirleyerek çıtayı yükseltmekten’ ve ‘ gelişim alanlarından’ bahsederek, one siz fits all –herkes için tek bir beden- jenerik yetkinlik modellerine odaklandık. Ancak bu yetkinlik modelleri kişilerin kendilerine özgü sergiledikleri ve doğuştan getirdikleri davranışsal çeşitlilikleri göz ardı etmemize de sebep oldu.


Çok uzun zamandır zayıf alanlarla diğer bir tabirle ‘gelişime açık alanlarla’ uğraşıp, herkesin davranışlarını belirli bir yetkinlik modeline uydurmaya çalışıyoruz. Biraz ezbere bir modelden yola çıkarak herkesi birbirine benzetmeye çalışırken aslında kişilerin kendilerine özgü yeteneklerini ortaya çıkarmalarına fazla fırsat tanımıyoruz.
Aslında herkes kendi güçlü özelliklerini ortaya çıkarabileceği ve bunları kullanarak değer gördüğü bir işte çalıştığında başarılı olur ve kendine özgün çalışma ve liderlik tarzını ortaya çıkarabilir.


Gallup araştırma sonuçları kişilerin zayıf oldukları alanların hiçbir zaman tam anlamıyla güçlü yanlara çevirilemeyeceğinden, ancak güçlü olan alanların sürekli geliştirilebileceğinden bahsediyor. Bu teori de aslında yıllardır başvurduğumuz sayısal skalalar üzerinden yetkinliklerin puanlandığı modellemelerde tüm yetkinlilleri aynı güçlü derecede sergileyebilmemizin neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiyor.

Organizasyonlar gelişim alanlarını hiçbir zaman göz ardı etmemeliler; ancak gelişım alanlarını bir düzeye kadar geliştirmeye odaklanırken kişilerin güçlü yönlerini daha fazla ortaya çıkararak, geliştirmeye önem vermelidirler.


Hepimiz biliyoruz ki; ancak güçlü yönlerimize odaklanabildiğimiz işlerde aidiyet duygumuz gelişir, verimli ilişkiler kurar ve yaptığımız işten gurur duyarız.


“Çalışanın güçlü yönlerini yapılandırmak zayıf alanları geliştirmeye odaklanmaktan daha fazla verimlilik sağlayacaktır. Zayıflıklar göz ardı edilmemelidir, ancak güçlü yönlere odaklanmak, kişilerin karakterlerini değiştirmeye çalışmak yerine yöneticilere çalışanlarının özlerinden gelen doğal yeteneklerini geliştirme olanağı verecektir. “- Gallup Amerika


Belbin envanterleri ile kişilerin organizasyon içerisindeki potansiyellerini geliştirmek için güçlü sergilemeyi tercih ettikleri davranış özelliklerine odaklanırız, orta derecede sergilemeyi tercih ettikleri davranışları geliştirmeye çalışırız ancak ortalamadan çok düşük seviyede sergilemeyi tercih ettikleri yetkinlikler/davranış alanlarını geliştirmeye çalışmak yerine bu alanlarda güçlü olan kişilerle beraber ortak çalışmalar oluşturmalarını sağlarız. Bu sayede birbirlerinin gelişim alanlarını güçlü özellikleri ile dengeleyecek ekipler oluştururuz.

Yaptığımız çalışmalarla ilgili bizimle iletişime geçmek için; info@sierradanismanlik.com


Comments


bottom of page