top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Evden Çalışma Temposu İçerisinde Duygusal Çevikliğimizi ve Verimliliğimizi Nasıl Arttırırız?
Şirketler evden çalışmaya yönelik IT ve telefon hatlarını etkin bir şekilde kurmuş olabilirler. Ancak sanal çalışma ortamında verimliliği ve motivasyonu sağlamak için muhtemelen yeterli olmayacaktır.

  • Davranış özelliklerinize göre uzaktan çalışma temposuna nasıl adapte olabilirsiniz ve duygusal çevikliğinizi nasıl arttırabilirsiniz ?

  • Kendinizi ve varsa ekibinizi nasıl motive edebilirsiniz ?

  • Ekibinizdeki kişilerin davranış özelliklerine göre uzaktan çalışma koşullarında onlara nasıl yaklaşmalısınız ?

  • Kişilerin sizinle iletişim kurmasını mı beklemelisiniz yoksa teslim tarihleri ile ilgili hatırlatmalar gönderip, sürekli sizi çalışmaları ile ilgili güncellemelerini mi talep etmelisiniz ?

  • Sanal bir ortam içinde de olsa insanların ihtiyaçlarını nasıl göz önünde bulundurabilirsiniz ?Kişilerin Belbin Takım Rolü Tercihlerine göre onları nasıl yönetebilirsiniz ?


Ekip olarak ayrı ayrı evlerimizden çalışsak da Takım Rolleri davranışlarımız değişmez. Uzaktan iletişime geçmemiz bazıları için kolay bir adaptasyonu sağlamakla birlikte bazı çalışanlarımız için de sorun yaratabilecektir. Yeni koşullara davranışlarımızı uyumlandırırken bu davranışları yönetebilmek ek bir çaba gerektirecektir.


MUCİT


Mucitler yalnız başına çalışmaktan ve fikirler oluşturmaktan hoşlanırlar. Onları çözmeleri için sorular ve problemlerle besleyebilirsiniz. Ancak ana hedeften sapmadıklarından emin olmak için de arada bir kontrol etmeyi unutmayın. Genellikle problemleri çözmekle uğraştıklarından e-maillerinize hemen cevap veremeyebilirler, telefonla aramak daha iyi olabilir.

Mucitler aynı zamanda kendi fikirleriyle ilgili eleştiriyle karşılaştıklarında bir miktar alıngan olabilirler. Eğer İtici Güç ve Analitik özellikleriniz yüksek ise onları fazla eleştirmemeye ve iletişim için alan bırakmaya özen gösterin.


TAKIM OYUNCUSU


Takım oyuncuları iletişim ve işbirliğine yatkın kişilerdir. İlişkilerinde diplomatik bir yaklaşım sergilemek ve sezgilerini kullanmak onlar için önemlidir. İnsanlardan ayrı kaldıklarında problem yaşayabilirler. Onlara takımdaki diğer kişilerle temas halinde olmalarını sağlayacak bir rol vermeye özen gösterin. Günlük e-mailler yollayarak kişilerin nasıl olduklarını kontrol edebilirler veya online platform üzerinden kısa bir sohbete başlatabilirler.

Onlarla telefonla iletişim kurmaya özen gösterin ve takımdan bir kişinin problemi olduğunda size ilk haber verecek kişiler olduklarını unutmayın.UZMAN


Mucitler gibi Uzman’lar da kendi başlarına çalışmaktan hoşlanırlar. Onlara üzerinde uğraşacakları bir araştırma konusu vermeye özen gösterin. Araştırma bulgularının takıma yayılmasını sağlamak için de arada bir kontrol etmeyi unutmayın. En etkin iletişim şekli e-mail ile olacaktır ancak gereğinden fazla bilgi bombardımanı ile karşılaşmamak için spesifik ve net sorular sormak önemli olacaktır.


MÜKEMMELİYETÇİ


Sanal ofis ortamında Mükemmeliyetçilerle çalışırken net talimatlar vererek öncelikleri ve teslim tarihlerini belirlemek oldukça önemlidir. İşleri delege etmek yerine tüm işleri üstlenme eğilimleri yüksek kişiler olarak zamanlarını etkin kullanmaları için onları düzenli olarak kontrol etmeniz gerekebilir.

Mükemmeliyetçilerin genellikle yüksek endişeleri olabilir. Takım oyuncusu davranış özelliklerine sahip kişilerden arada bir onları yoklamalarını isteyebilirsiniz. Takımın diğer üyeleri “benim için şuna bir göz atabilir misin” diyerek Mükemmeliyetçileri iş bombardımanına sevk edebilir. Bundan dolayı herkesin kendi sorumluluklarını bilmesini sağlamanız önemli olacaktır.


GİRİŞKEN


Muhtemelen Girişkenler genellikle normal iş tempoları içerisinde de ofiste olmayan kişiler olacağı için onları uzaktan yönetmek konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Ancak organizasyonların ve toplantıların iptal olmasından dolayı kendilerini çok fazla rahata alıştırıp, radarınızdan çıkabilirler. Onları çok fazla detay için zorlamadan arada bir kontrol etmeyi unutmayın. Genellikle telefon veya Skype görüşmesi yapmayı tercih edeceklerdir. Ancak fazla konuşkan oldukları için takımın diğer üyelerinin konuşmasına fırsat tanımayabilirler. Bu konuya dikkat etmeniz gerekebilir.


UYGULAMACI


Uygulamacılar işleri en etkin şekilde yapacağına güveneceğiniz kişilerdir. Güvenilir ve çalışkan yapıları ile işleri eksiksiz tamamlamaya özen gösterirler. Yeni uygulanacak yöntemlerle ilgili kendilerine sorumluluk verilmesinden hoşlanırlar. İş çizelgesi üzerinden e-mail yolu ile onlarla iletişime geçebilirsiniz.


İTİCİ GÜÇ


İtici Güçler ofis içerisindeki en gürültülü insanlar olmaktan hoşlandıkları için onları yalnız başına dinleyicisiz bırakmanız oldukça zor olabilir. Kişilerin işleri boş vermediğinden ve odağını kaybetmediğinden emin olmak için talepkar yaklaşımlarını hem telefon hem de e-mailler ile göstermeye çalışmak isteyeceklerdir. E-mail yazma tarzlarında genellikle keskin cümleler ve emir kipleri kullanabilirler. Genelde takımın onların bu tarzına alışık olması ve kişisel algılamaması beklenir. Ancak sosyal etkileşimin olmaması ilişkilerin bir miktar gergin olmasına yol açabilir. Verdiğiniz sözleri yerine getirmeye ve onların taleplerine zamanında cevap vermeye özen gösterin. Girişken’ler onlarla en etkin çalışacak kişilerdir. Dolayısıyla İtici Güç ve Girişkenleri aynı projede görevlendirmeniz size fayda sağlayabilir.


ANALİTİK


Genellikle kendi başlarına çalışmayı tercih edeceklerdir. Arkalarına yaslanıp, sürekli kapılarını çalan takım üyeleri olmadan en doğru aksiyonun ne olduğuna karar verecekledir. Bu anlamda Analitik’ler uzaktan etkin bir şekilde yönetilebilirler. Ancak gereğinden fazla analiz yapma eğilimleri vardır. Bu yaklaşımlarını kontrol etmezseniz harekete geçmekte zorlanabilirler. Onlarla sık sık iletişim kurmaya özen gösterin ve güncellemeler isteyin. Size her zaman istediğiniz cevapları vermeyebilirler ancak muhtemelen ihtiyacınız olan doğru cevapları vereceklerdir.


ORKESTRA ŞEFİ


Orkestra Şefleri diğerlerinin fikirlerini almakta etkindirler. Ancak kendi menfaatlerini düşünüp, gereğinden fazla delegasyon yapmalarına izin vermeyin. Düzenli bir şekilde e-mail ve telefon aracılığıyla ile iletişiminizi sağlamaya özen gösterin. Sanal toplantılar düzenlediğinizde onlardan moderatörlük etmesini isteyebilir ve uzaktan takım çalışmalarının zorlukları ile ilgili çıkan sorunları gidermelerini bekleyebilirsiniz. Kendinden emin ve sakin tavırları insanlar paniğe kapıldığında bunu gidermekte etkin olmalarını sağlayacaktır.

Online Belbin Geribildirim Seansları


Zorlayıcı ve hızlı değişen ortamlarda takım üyelerinizin hem kendilerinin hem de diğerlerinin güçlü yönlerini bilmesi ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmesi önemli olacaktır.

Belbin olarak takımları herkesin anlayacağı ortak bir davranış dili oluşturarak güçlendirmeyi hedefleriz. Belbin, yıllardır bir arada aynı ortamda daha önceden birbirini görmemiş, uzaktan çalışan takımlara yönelik bilimsel geçerliliği kanıtlanmış çözümler sunar.


Eğer mevcut durum evden çalışmanızı gerektiriyorsa ve yüz yüze görüşmeler erteleniyorsa, Belbin geribildirimleri verimliliğinizı arttırmanıza olanak tanıyacak ve

‘Biz’ bilincini ve aidiyet duygusunu güçlendirecektir.

1. ADIM: Belbin Bireysel Değerlendirmenizi Online Doldurun


Kişiler Belbin Bireysel Değerlendirme Envanterini online olarak tamamlarlar. Raporları tamamlamak ortalama 15 dakika sürer. İsterlerse kendilerini değerlendirmeleri için ast, üst ve aynı seviyedeki takım arkadaşlarından 360 derece değerlendirme de toplayabilirler. Gözlemci raporları 3-5 dakika arasında sürer.


2. ADIM: - Kişilere Bireysel ve 360 Raporu Geribildirimi


Kişilere kendi Bireysel Değerlendirme raporları ve varsa 360 raporları yollanır. Online olarak danışmanımızla beraber 1 saat süren bir geribildirim seansında kişinin öncelikli sergilediği davranış özelliklerine göre uzaktan çalışma koşullarında verimliliğini nasıl arttırabileceğine ve bireye özel duygusal çeviklik yetkinliğini nasıl sergileyebileceğine ilişkin geribildirim önerileri oluşturulur. kişilerin güçlü yönleri ve gelişim alanlarına ilişkin kritik bulgular ortaya çıkartılır, bunları geliştirmeye yönelik gerekli aksiyon planı oluşturulur. Kişilerin gizli kalmış yeteneklerini veya fark etmedikleri kör noktalarını gözlemlemelerine olanak tanıyarak ast-üst olarak nasıl çalıştıklarını, ne tarz yöneticilerle etkin çalışabileceklerini ve kendi yöneticilik stillerini gösterir, mevcut çalışma tarzlarının belirlenmesini sağlar.


3. ADIM: - Takım Raporu ve Kişilerarası İş İlişkileri Raporu Oluşturulması


Eğer birlikte çalıştığınız ekibi de değerlendirmek isterseniz tüm kişilerin bireysel raporlarındaki veriler toplanarak Takım raporu oluşturulur ve takımın güçlü/gelişim alanlarına ve hedeflerine ilişkin kapsamlı bir yol haritası çıkartılır.4. ADIM: - Takım Raporu Geribildirimi Online Konferans (İsteğe bağlı)


Eğer istenirse diğer takım üyeleri ile bilgisayar ekranından takım raporu paylaşılarak, takımda sıklıkla sergilenen davranışlar ve eksik olan davranışlara ilişkin takım haritası ile ilgili önemli bulgular paylaşılır. Hali hazırdaki projeler ışığında kişilerin davranışlarından etkin bir şekilde yararlanarak verimliliği nasıl arttıracağımızı konuşuruz.


Belbin ve akılcı online uygulamaları ile takımınızın yüz yüze görüşmeye fırsatı olmasa da, kişiler birbirlerinin davranış özelliklerinden nasıl takımın bütününe fayda sağlayacak şekilde yararlanabileceğini görerek, iletişim, işbirliği ve ‘Biz’ bilincini geliştirir.


Çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgi almak için info@sierradanismanlik.com ve/veya 0216 336 03 50’den bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle..

Comments


bottom of page