top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Belbin Envanterleri ve Takım Koçluğu

Güncelleme tarihi: 22 Kas 2023


Belbin, takım koçluğu sürecini yönlendirmek ve takım haritasını ortaya çıkararak, güçlü bir temel oluşturmak için oldukça etkin bir modeldir.

Takım koçluğu, bir takımın performansını geliştirmek için tasarlanmış dinamik bir süreçtir ve üyelerinin bir ekip olarak güçlü yönlerini ortaya çıkarmasını sağlayarak işbirliğini, iletişimi ve üretkenliği artırır.

Etkin bir Takım Koçu, takımın kendi çözümlerini yaratması için bir atmosfer oluşturur ve sadece 'kolaylaştırıcı' olarak görev yapmaz, aynı zamanda takım üyelerinin birbirlerinin güçlü özelliklerinden etkin bir şekilde faydalanmasını sağlar. Bireysel koçluk, kişisel gelişime odaklanırken, takım koçluğu, takımın kolektif dinamikleri, ilişkileri ve takımın ortaklaşa elde ettiği sonuçlar etrafında döner. Bu durum, takım üyelerinin daha büyük bir açıklık, hedef belirleme, iletişim geliştirme, çatışma çözme ve ortak bir vizyon oluşturma sürecini içerir. Tabii ki, tüm bunların gerçek performans sonuçlarıyla bağlantılı olması önemli olacaktır. Belbin, sürecin temeli için bireysel ve ardından takımın ortak farkındalığının temelini oluşturmaya yardımcı olur.Belbin Takım Rolleri kavramı, Meredith Belbin tarafından Cambridge Üniversitesi’nde geliştirilmiş olup, 40 yılı aşkın bir süredir, 35’in üzerinde farklı ülkede, 2 milyonun üzerine kullanıcısı ile uygulanmaktadır. Belbin Bireysel ve 360 Raporu ile kişilerin bireysel olarak güçlü yönlerini etkin bir şekilde tanımlar ve Belbin Takım Raporu ile ekibin bir bütün olarak güçlü ve gelişim alanlarına odaklanır.
Takım Rolü davranışlarını 9 ayrı kategoriye ayırır ve her bir Takım Rolü iş ortamında sergilenen belirli katkıları ve davranışları temsil eder. Belbin, iş ortamında sergilediğimiz bireysel davranışlarımızdan yola çıkarak takım performansını artırmayı amaçlar. Takım üyelerinin performanslarından etkin bir şekilde yararlanmamıza ve her üyenin gerçek potansiyelini kullanarak uyum ve motivasyonun artmasına neden olur.


Belbin Bireysel ve 360 Değerlendirme Raporları, kişilerin takıma olan en yüksek katkılarını, çalışma tarzlarını, güçlü ve gelişim alanlarını ortaya çıkarır.


Belbin Liderlik Tarzları ve Motivatörler Raporu, kişilerin liderlik ve motivasyon tarzları ile takımda en etkin nasıl performans göstereceklerine ışık tutar.

Belbin Takım Raporları ise bir takım olarak kişilerin güçlü ve gelişim alanlarına ve birbirlerini nasıl tamamlayacaklarına ışık tutarak, takımın haritasını bize çıkarır.


Belbin Takım Rolleri'ni Takım Koçluğunda Etkin Bir Şekilde Nasıl Kullanırız ?

Öz Farkındalık ve Rol Delegasyonu: Her bir takım üyesinin güçlü yönlerini ve öncelikli olarak tercih ettiği davranış rollerini anlamak önemlidir. Belbin değerlendirmesi, takım içindeki kişilerin doğal davranış eğilimlerini belirler. Belbin bireysel ve takım raporları görev ve sorumlulukları daha etkili bir şekilde dağıtmaya yardımcı olur. Kişilerin güçlü olduğu yönleri doğru bir şekilde değerlendirip, takımın bu yönlerden faydalanmasına olanak tanır.

Dengeli Takımlar Oluşturmak:

Dengeli bir takım, farklı Belbin davranış rollerini içermelidir. Takımda tüm davranış rolleri etkin bir şekilde sergilendiğinde bazı kişilerin gelişim alanı olan davranışları diğerleri güçlü olarak sergilediğinde takım üyeleri birbirlerini tamamlar. Bu şekilde herkesin katkısından etkin bir şekilde faydalanılır. Belirli davranış rollerinin'artıları ve eksikleri' ve bu doğrultuda getireceği katkıları ve gelişim alanlarını da görmek önemlidir.

İletişimi Geliştirmek:

Farklı takım rolleri davranışlarını tanımak ve bu davranışları sergileyen kişilerin nasıl çalışmayı tercih ettiklerini anlamak, daha açık ve psikolojik olarak daha güvenli iletişimi teşvik eder. Belbin 'takım dili', güçlü ve zayıf yönlerin kişiselleştirilmeden ve bilimsel kanıtlara dayalı bir şekilde tartışılmasına izin verir. Takım üyeleri, birbirlerinin katkılarına ilişkin daha derin ve pratik bir anlayış kazanır, bu durum da etkili işbirliğine yol açar.

Çatışma Çözümü:

Takım içindeki kişilerin farklı alanlardaki güçlü yönlerinin çeşitliliğini kabul ederek ve nerede çatışmaların ortaya çıkabileceğini belirleyerek, potansiyel çatışmalar yapıcı ve kişisel olmayan bir şekilde ele alınabilir. Takım üyeleri, farklı bakış açılarının değerini takdir etmeyi öğrenir ve ortak hedeflere fayda sağlayan çözümler oluştururlar. Belbin, kişilerin davranış katkılarından yola çıkarak, zaman zaman belirli kişilerle neden çatışabileceğimizi anlamamıza ve bunu kişisel olmayan bir şekilde ifade etmemize yardımcı olur. Takım Rolü dilinin kullanılmasıyla, sağlıklı çatışmanın takımdaki doğal rolü daha kolay algılanabilir.

Belbin Takım Rolü modeli ile birleştirilen takım koçluğu programları kişilerin kendi yeteneklerine ilişkin ve takımdaki diğer kişilerin ve takımın ortak davranışlarına ilişkin bir farkındalık ile takım performansını en yüksek düzeyde kullanabilmek için yapılandırılmış ve etkili bir yaklaşım sağlar.

Her üyenin kendini özgü davranış özelliklerinden ortaya çıkan çeşitliliği kullanarak, takımlar daha yüksek düzeyde üretkenlik, inovasyon ve genel başarı elde edebilirler.


Belbin Modeli ve raporlarıyla donatılmış Takım Koçları, takımların potansiyelini açığa çıkarmalarına ve kendi takım geliştirme süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olurlar.

Comentarios


bottom of page