top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Belbin Envanterleri ve Davranış Kültürleri


İTİCİ GÜÇ‘lerin çoğunluklu olduğu bir takımınız varsa rekabet ortamı oldukça yoğundur. Güçlüklerle yılmadan çalışabilen, başarı azimi yüksek ve sonuç odaklı insanlarla çalışıyorsunuzdur. Ancak iç çatışmalara ve baskın karakterlere dikkat edin.


ORKESTRA ŞEF‘lerinin çoğunluğu oluşturduğu bir takımda kişilerin genellikle ilişki yönetiminde başarılı olması ve belirli bir olgunluğa sahip olması beklenir. Ancak çok fazla delegasyon yapılabilir ve geniş resime fazla odaklanan Orkestra Şefleri bazı önemli detayların kaçırılmasına neden olabilir.


ANALİTİK‘lerin yoğun olduğu bir takımda muhtemelen herkes birbirini fazlasıyla eleştirecektir. Bir şirketin beyin takımında etkin çalışan Analitikler her şeyi mantık çerçevesinde değerlendirip, duygusallığa asla kapılmazlar. Ancak analiz paralizi tehlikeleri olabilir. Fazla kritik eden yaklaşımları yenilikçi fikirleri olan kişilerin heveslerinin kırılmasına sebep olabilir.


GİRİŞKEN‘lerin yoğun olduğu ortamlar özellikle satış pozisyonlarında oluşur. Onların heyecanı, ikna kabiliyeti ve şeytan tüyü etkin satışlar yapmalarına sebep olur. Girişkenlerin yoğun olduğu bir ortamda muhtemelen telefonlar susmayacak ve dışa dönük bir yaklaşım olacaktır. Ancak ilk baştaki hevesleri geçtikten sonra müşteriyi takip etmeyi unutabilirler, projelerin sonunu getiremeyebilirler. Onların başlattığı girişimleri belirli bir sisteme oturtacak, planlı, programlı UYGULAMACI özelliği olan kimselere ihtiyaç olacaktır.


UYGULAMACI‘ların çoğunlukta olduğu takımlar genellikle süreçlere ilişkin çalışmalara ihtiyaç duyulan endüstri şirketleri ve fabrikalar olabilir. Bu kişiler işleri eksiksiz bir şekilde takip eder ve tamamlarlar. Bu tarz kültüre sahip şirketler daha çok rutinden hoşlanır ve yeniliklere fazla açık olmazlar, esnek bir yaklaşım sergilemezler. Yöneticiler ise astlarının operasyonel görevlerine çok fazla odaklanıp, onların inisiyatif almasına engel olabilirler.


MUCİTler yaratıcı düşünceleri ve girişimci yaklaşımları ile ön plana çıkarlar. Özellikle yeni fikirlerin önemli olduğu pazarlama, reklam, iş geliştirme gibi departmanlara fayda sağlarlar. Ancak Mucitlerin yoğun olduğu bir kültürde birçok fikir ortaya çıkacak ancak yapılandırılmış bir ortam bulunmamasından dolayı bu fikirleri somut aksiyon adımlarına dökmek zor olacaktır.


MÜKEMMELİYETÇİ‘lerin olduğu bir kültürde yüksek kalite standartlarına ulaşmak önem kazanacaktır. Endişe seviyesi yüksek olabilir. Kişiler muhtemelen tüm işleri eksiksiz sonuçlandırmak için uzun saatler çalışacaktır. Başkalarına güvenmedikleri için tüm işleri kendileri yapmak isteyecekler ve başkalarına iş delege etmek veya danışmanlık almak konusunda isteksiz olacaklardır.


UZMAN‘ların yoğun olduğu bir ortam, mevcut konu alanında kapsamlı deneyim sahibi ve uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyan fabrika ve ilaç şirketleri gibi yerlerde oldukça faydalı olacaktır. Ancak organizasyonu ileriye götürecek, İtici Güç ve Girişkenlerin olmadığı bir ortamda kişiler projelere takılı kalabilirler ve kendi iş alanları ile ilgili fazla korumacı bir yaklaşım sergileyebilirler.


TAKIM OYUNCULAR‘ının yoğun olduğu takımlarda işbirliği öncelik kazanacak, herkesin mutlu olması esas alınacak ve çatışmalardan kaçınılacaktır. Ancak statükoyu sorgulayan kimse olmayacak ve düşük performanslı kişiler tolere edilebilecektir. Takımı yöneten kişilerin ve gereken durumlarda inisiyatifi alıp zorlayıcı konuşmalar yapan kimselerin olmadığı durumlarda organizasyon harekete geçmekte zorlanarak, olduğu yerde sayabilir.

Organizasyonunuzun hedefi ne olursa olsun, birbirlerini tamamlayan farklı davranış özelliklerine sahip kişilerin bir arada çalışması başarıyı sağlayacaktır.

Belbin Envanterleri kişilerin davranış özelliklerini objektif bir şekilde değerlendirerek, organizasyon kültürü ile ilgili kişileri en etkin şekilde nerede konumlandıracaklarına dair İK departmanı ve yöneticilere geribildirim verir. 

Bizimle iletişime geçmek için:

info@sierradanismanlik.com

Tel: 0216 336 03 50

Comments


bottom of page