top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

Büyüyünce Ne Olmak İstiyorsun ? Hepimiz eğitim hayatımızın ilk yıllarından başlayarak hatta ilkokula bile belki daha başlamadan önce en çok bu soru ile karşılaşırız. ‘Büyüyünce Ne Olmak’ istediğimiz hep kafamızı kurcalar ama özellikle ortaokul ve lise çağları gibi ilk gençlik yıllarında çok azımız net olarak ileride ne yapmak istediğimizle ilgili fikir sahibi oluruz.


Gelişim Psikolojisinin öncülerinden Erik Erikson kişilerin hayatındaki farklı evrelerden bahsederken özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerin "Ben kimim?", "Değerlerim Neler ?", "Hayatta ne yapmak istiyorum?" sorularına verdiği cevapların kariyer gelişimini doğrudan etkilediğini vurgular.


Türkiye’deki sınav sisteminden de dolayı öğrenciler çoğunlukla istedikleri bölümlere değil daha çok puanlarının tuttuğu bölümlere ve üniversitelere giriyorlar. Öğrenciler kendi yetenekleri hangi mesleklere gerçekten uygun yeterince sorgulamadığı için sonrasında iş hayatında da ortalama bir performans sergiliyorlar.


Meslek seçiminde öğrencinin farklı meslekleri tanımasının yanı sıra kendi yetkinliklerinin farkına varması ve kendi yetkinlik ve davranışlarına uygun olan meslekleri seçmesi önem kazanıyor. Hepimiz farklı alanlarda güçlü özellikler sergileriz ve bu alanları kullanacağımız meslekler seçtiğimizde de başarıya ulaşırız. Aksi takdirde ortalama performans sergilemekten öteye gidemeyiz ve işimizi sırf para kazanma aracı olarak görerek mutlu bir şekilde çalışmayabiliriz.


Kendimizi ne kadar erken tanır, güçlü alanlarımızın ve kısıtlarımızın farkına varırsak hayatta da doğru kararlar almaya başlarız.


Belbin Getset Envanterleri ile Meslek Seçimi Metod

İngiltere Cambridge Üniversitesinde geliştirilmiş olan ve 22 farklı dilde, 2 milyondan fazla kullanıcısı ile 30 yılı aşkın bir süredir uygulanan, geçerlilik ve güvenirliliği kanıtlanmış, Türkiye ve dünyada işletme bölümlerinde ders olarak okutulan Belbin Takım Rolleri teorisiyle oluşturulmuş olan Belbin Getset Kariyer Envanteri kullanılarak raporlamaların oluşturulmasını kapsar. Belbin'in en güçlü yanı: kişiliğin arka plandaki özelliklerinden ziyade gözlemlenebilir davranışa odaklanması ve öğrencilerin değerlendirmelerinin yanı sıra, onları yakından tanıyan öğretmen, arkadaş ve velilerinden de gözlemci değerlendirmeleri toplamasıdır. Böylece öğrencilere ayna tutarak davranışlarını dışarıya nasıl yansıttıklarını gözlemlemelerini sağlarız


Nasıl Fayda Sağlar ?

  • Öğrencilerin kendi yeteneklerine ilişkin kişisel algısı güçlenir.

  • Üniversite seçimlerinde hangi kariyer yolu ve mesleğe yatkın olduklarına dair farkındalıkları artar.

  • Yurtiçinde ve yurtdışında üniversite okumak isteyen öğrenciler için davranış özelliklerine göre ne tarz bir şehir ve üniversitenin onlara uygun olacağı belirlenir.

  • Öğrenciler kendi değerlendirmeleri ve gözlemci değerlendirmeleri ile arasındaki farklılıkları görürler. Kör noktaları ve gizli yeteneklerinin farkına varırlar.

  • Hem bulundukları ortamlarda hem de mülakatlarda kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edip, ortaya koymaya başlarlar.

  • Onları diğerlerinden ayıran en önemli katkılarının farkına varırlar.

  • Öğrenme tarzları ve motivasyon unsurları ortaya çıkar.

Belbin Getset Kariyer Koçluğu ile ilgili bizimle info@sierradanismanlik.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Comments


bottom of page