top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafısierradanismanlik

AMERİKAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN – OBAMA VS. ROMNEY


Barack Obama, önümüzdeki 4 yılda da Beyaz Saray’daki yerini sabitleştirirken, Sierra Danışmanlık olarak Türkiye’de dağıtımını sağladığımız Belbin Takım Rolleri ile ilgili İngiltere’de yapılan bir değerlendirmeye yer vermek istedik.

Online olarak yüzlerce kişiye sorulan bu araştırma sonucunda Obama ve Romney’in Takım Rolleri olarak nasıl performans gösterdiğini inceledik.

Obama- İlk baştaki 3 takım rolünü yani en yüksek davranış tercihlerini incelersek; Orkestra Şefi (sosyal/ insan odaklı), Girişken (sosyal/insan odaklı) ve Takım Oyuncusu (sosyal/insan odaklı) olarak değerlendirilmiş. Kişileri motive eden, diplomatik, anlayışlı, rahat ve insanların kendisine danıştığı bir kimse olarak gözlemlenmiş. Bu anlamda Obama sosyal yanı ve insan odağı güçlü bir lider olarak göze çarpıyor.

Buna karşılık Romney’nin takım rollerine baktığımızda İtici Güç (hareket odaklı), Girişken (sosyal/insan odaklı) ve Analitik (zihinsel odaklı) roller sergilediğini görüyoruz. 3 farklı alanda da güçlü davranış tercihleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu açılardan bakıldığında zor koşullarla mücadele etmekten hoşlanan, çalışkan ve rekabetçi bir kişilik sergiliyor.

Belbin’de ölçümlenen yetkinlikler olarak değerlendirdiğimizde;

Hangi alanlarda başarılı olurlar?

Obama

 1. Kişilere güven vermekte

 2. Zor koşullar altında dahi sakinliğini koruyarak

 3. Kişileri diplomatik bir şekilde yönetmesini gerektiren işlerde

Romney

 1. Kendi performansını ve diğerlerinin performansını zorlayarak hedeflere ulaşılmasını sağlarken

 2. Gereken durumlarda karşıt görüşleri savunarak

 3. Güçlü ve sağlam bir karakter gerektiren işlerde

Hangi alanlarda çalışmaya uygun olmadıklarını düşündünüz ?

Obama

 1. İşlerin sıklıkla kısa vadeye yönelik değişim gösterdiği

 2. Görev ve sorumlulukların birlikte çalışan kişiler arasında paylaşıldığı iş kollarında

Romney

 1. Mevcut işe ilişkin geniş bir bakış sergilenmesi gerektiğinde

 2. Diğerleri üzerinde kendisine yarar sağlayacak şekilde etki yaratması gerektiğinde

Amerika halkı tercihini Obama yönünde kullandı. Belbin dilinde baktığımızda insan odağı yüksek, sosyal ve geniş resmi görebilen kişi olarak Obama oyların az bir farkla çoğunluğunu topladı. Ancak, mücadele ederek yenilikleri hayata geçirmekte ve mevcut durumu değiştirmekte belki de Romney’nin güçlü olduğu alanlarda davranış tercihi gösteren bir kişiyle çalışırsa daha fazla başarıya ulaşabilir.

Comments


bottom of page